Međunarodni dan mladih

Piše: Objavljeno: 12/08/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put je obilježen 2000. godine, a ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.

Međunarodni dan mladih je zamišljen od strane Ujedinjenih nacija kao prilika za nacionalne organe da skrenu pažnju na pitanja mladih širom svijeta kroz održavanje koncerata, radionica, kulturnih događaja i sastanaka koji uključuju predstavnike nacionalnih i lokalnih vlasti i omladinske organizacije.

Prema mišljenju UN-a, da bi se postigli ciljevi održivog razvoja, svijet treba da iskoristi puni potencijal svih generacija. Solidarnost među generacijama je ključna za održivi razvoj. Neophodna je međusobna saradnja kako bi njegovali uspješni i pravični međugeneracijski odnosi i partnerstva.

Ejdžizam (diskriminacija starih osoba) i dalje predstavlja značajan izazov za njegovanje saradnje i solidarnosti među starosnim grupama.

Svjetska zdravstvena organizacija definiše ejdžizam kao stereotipe (kako mislimo), predrasude (kako se osjećamo) i diskriminaciju (kako se ponašamo) usmjerene prema drugima ili sebi, na osnovu starosti. Ejdžizam je ,,podmukao” i često neriješen problem u zdravstvu, ljudskim pravima i generalno zdravom razvoju društva, i ima uticaja i na stariju i na mlađu populaciju širom svijeta.

Pored toga, ejdžizam se redovno ukršta sa drugim oblicima pristrasnosti (kao što su rasizam i seksizam) i utiče na ljude na načine koji ih sprječavaju da ostvare svoj puni potencijal i sveobuhvatno doprinesu svojoj zajednici.

Njegovanje međugeneracijske solidarnosti među generacijama je više nego ikad neophodno da bi se obezbijedio inkluzivan i održiv oporavak. Dok prolazimo kroz treću godinu pandemije COVID-19, posebno je važno prepoznati i pozabaviti se ovim barijerama vezanim za uzrast da bismo se bolje izgradili kao sveukupno društvo na način koji koristi snagu i znanje svih generacija.

 
Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content