Kostić: Rast cijena nije iznenađenje

Piše: Objavljeno: 24/08/2023
featured image

Foto: gradski.me/arhiva

Građani se žale da cijene proizvoda u marketima gotovo svakodnevno rastu, da kupovna moć opada, da su cijene “naduvane” i veće nego i u mnogim zemljama EU. Zašto je to tako, CdM je pitao predsjednika Crnogorskog udruženja poslodavaca, prof. dr Vasilija Kostića.

Na pitanje zašto cijene ponovo rastu maloprodajama, Kostić ističe da njihov rast nije ni prestajao.

“Naprotiv. Sada je inflacija, ipak, smanjenog inteziteta, no kolika god bila, imajući u vidu niske dohotke građana Crne Gore, ona je velika. Rast cijena se nastavio jer proces suzbijanja inflacije ide veoma sporo i uz visoku socijalnu cijenu, uprkos onome u šta nas je uvjeravalo Ministarstvo ekonomije kroz akciju „Stop inflaciji“, a što je, kao što sada vidimo, rezultiralo formiranjem nerealnih očekivanja o stagnaciji cijena maloprodajnih proizvoda pa su građani „iznenađeni“ rastom cijena u periodu inflacije – što je ravno snijegu u januaru”, navodi sagovornik CdM-a.

Kako ističe, cijene rastu ili padaju zahvaljujući djelovanju mehanizma ponude i tražnje koji u krajnjem rezimira sve ono što se dešava na tržištu – u pozadini na strani ponude i na strani tražnje i što opet povratno utiče na dešavanja u budućnosti.

“Kao što znamo, pojednostavljeno predstavljeno, na rast stope inflacije u svijetu je inicijalno uticala Covid kriza u zajednici sa mjerama monetranog podsticanja ekonomije ( upumpavanje novca u ekonomski sistem) koje su došle kasnije, a potom i sa ratom u Ukrajini. Svi ti činioci zajedno imali su povratno dejstvo na svjetsku ekonomiju i uticali u prvi mah na krizu snabdijevanja -sa strane ponude ( smanjene ponude), ali kasnije i sa strane tražnje u obliku većih potreba i veće potražnje. Tako izgleda uprošćeni mehanizam nastanka inflacije u svijetu i kod nas naravno”, navodi Kostić.

Prema njegovim riječima, inflacija je, prvo „uvezena“ kroz, sada veće cijene proizvoda i usluga, jer mi uvozimo gotovo sve pa su preduzeća formirala nove – veće cijene. No kod nas je inflacija bila viša nego kod ostalih zemalja zahvaljujći mjerama povećanja dohodaka ( Evropa sad) bez ekonomskog opravdanja, što je još povećalo postojeću tražnju odnosno još podiglo cijene odnosno stopu inflacije.

“Željezni zakon ekonomije je neumitno djelovao: povećana tražnja za proizvodima i uslugama pri istom nivou ponude, rezultira rastom cijena, a zatim preduzeća koriste tu novu cijenu za formiranje naredne ponude i tako se formira inflaciona spirala – cijene rastu nezaustavljivo, naizgled”, ističe on.

Uvozno zavisna zemlja

Za razumijevanje procesa rasta cijena kod nas, navodi predsjednik CUP-a, ključno je da znamo kako smo mi uvozna ekonomija – visoko uvozno zavisna zemlja.

“Kad smo takvi logično je da smo nisko produktivni, pa ono što se prodaje kod nas skuplje je nego u visokorazvijenim zemljama upravo zbog te činjenice. Oni su produktivniji i cijene proizvoda egzistencijalne potrošnje, pa i visoko industrijskih proizvoda, su NIŽE od naših jer naša preduzeća te proizvode uvoze od njih i plasiraju na domaćem tržištu. Zabluda je da bi ti proizvodi trebali biti jeftiniji kod nas jer je, kako kažu, naš standard niži. Upravo zato što je naš standard niži cijene tih proizvoda su više jer odražavaju razliku u produktivnosti. Za tu razliku smo manje produktivno sposobni od onih zemalja od kojih uvozimo. Dodamo li tome poreska i carinska opterećenja, takse, doprinose, prireze …glomazne države jasno je da razlog nije u preduzećima i nihovoj pohlepi ( mada i toga ima ali to nije relevantno) već upravo u državi i njenoj ekonomiji odnosno u tome kakvu ekonomiju pravimo”, smatra Kostić.

Objašnjava da, ukoliko bi, na primjer imali manje uvozno zavisnu ekonomiju, vjerovatno ( ali ne i nužno) imali bi i niže cijene proizvoda koje bi sami proizvodili, jer ne bi bili opterećeni svim uvoznim dažbinama.

“To zahtijeva restrukturiranje crnogorske ekonomije i duboke reforme: institucionalne i druge, ali njih nema. Zašto, trebalo bi na to da odgovori politika, ali mi ih ne pitamo, tako mi se čini. Pored ovoga, trenutno cijene proizvoda lične potrošnje nastavljaju da rastu kod nas, dominantno zbog dva razloga: uvećane turističke potrošnje a i zbog priliva stanovništva iz ratom zahvaćenog područja, koje je domaćoj tražnji dodalo i svoju koja nije mala i koja je, boljim se, za izvjestan procenat trajno podigla cijene u Crnoj Gori”, kaže sagovornik CdM-a.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content