Korigovati Ugovore o javnim nabavkama

Piše: Objavljeno: 12/01/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Predstavnici građevinskih kompanija su u Privrednoj komori tražili da se Ugovori o javnim nabavkama koriguju kroz anekse zbog promijenjenih uslova na tržištu. Naime rast cijena svih imputa uslovio je naglašenije razlike u cijenama u odnosu na ugovore o javnim nabavkama i izvođenju radova.

Vlada je još u junu prošle godine zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija i ekologije da urade takozvani model za utvrđivanje razlike u cijeni radova, piše rtcg.me.

Postupajući po tom zahtjevu nadležna ministarstva su formirala radni tim od referentnih stručnjaka s Građevinskog fakulteta, Inžinjerske komore, Ministarstava finansija, Ministarstva kapitalnih investicija i Ministarstva ekologije da urade takozvanu metodologiju za utvrđivanje razlike u cijenama radova zbog koje je došlo usljed dešavanja na globalnom nivou rata u Ukrajini i inflacije koja je uticala na povećanje cijena materijala i radova.

Metodologija je urađena u septembru prošle godine a Ministarstvo kapitalnih investicija je u cilju unificiranja jedinstvenog pristupa za rješavanje ovog problema i vodeći se iskustvom Hrvatske predložilo Privrednoj komori da uradi takozvane smjernice za primjenu te metodologije.

“Privredna komora je uradila smjernice i dostavila krajem decembra Ministarstvu. Informacija je upućena Vladi zajedno sa smjernicama i metodologijom”, kazao je Radiju Crne Gore generalni direktor direktorata za puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić.

Kako je poručio Mašić, Vlada je usvojila tu informaciju i time omogućila da investitori i izvođači radova shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o javnim nabavkama u narednom periodu ukoliko smatraju da je došlo do povećanja cijene radova mogu to da dokažu i da ostvare svoje pravo te budu dodatno plaćeni.

“Tako da je sada na Upravama za saobraćaj i za kapitalne investicije i drugim investitorima i izvođačima radova da ta prava sagledaju i ukoliko se procijene opravdanim zaključe anekse ugovora i omoguće dodatno plaćanje za izvedene radove”, saopštio je Mašić.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content