KIC “Budo Tomović” će biti prisupačniji za OSI

Piše: Objavljeno: 23/02/2024
featured image

Foto: PG Biro

KIC “Budo Tomović” mora biti pristupačniji za osobe sa invaliditetom, a kako su kazali iz menadžmenta, već se krenulo sa prvim incijativama usmjerenim ka stvaranju povoljnijeg okruženja kako bi se podsticala kulturna uključenost svih građana.

To je saopšteno na tematskom konsultativnom sastanaku direktorice Aide Batilović sa službenicima Kancelarije za ljudska prava u Službi Gradonačelnice Glavnog grada Podgorica razmotrila je izvještaj o provjeri pristupačnosti KIC-a.

“Kada je riječ o stanju inkluzivnosti i pristupačnosti JU KIC “Budo Tomović” prepoznati su brojni nedostacii, ograničenja i poteškoće,  ali je saopštena i jasna profesionalna volja da se stanje napokon mijenja na bolje”, navodi se u saopštenju.

Detaljno je razgovarano o koracima koje je potrebno sprovesti kako bi se postepeno poboljšavala inkluzivnost i pristupačnost ustanove. “

Direktorica Batilović je istakla da KIC kao značajan i prepoznatljiv kulturni centar ima važnu ulogu u stvaranju inkluzivne kulture a prema svojim posjetiocima, koji su i osobe sa invaliditetom, i dodatnu odgovornost za prihvatanje razlika i otklanjanje prepreka”, navodi se u saopštenju.

Ona je dodala da se već krenulo sa prvim incijativama usmjerenim ka stvaranju povoljnijeg okruženja kako bi se podsticala kulturna uključenost svih građana.

“Direktorica Batilović je najavila da će KIC organizaciono, prostorno i programski krenuti sa dugoročnim planom razvoja i unapređenja pristupačnosti kako bi se na odgovarajući način osobama sa invaliditetom omogućilo da učestvuju u kuturnom, umjetničkom i društvenom životu Podgorice”, navodi se u saopštenju.

Zajednički je konstatovano da monitoring posjete predstavnika Službe Gradonačenice Glavnog grada, osim stručnog, savjetodavnog i praktičnog značaja, imaju i ostvaruju značajnu funkciju javnog zastupanja pristupačnosti za sve.

“Služba gradonačelnice u sklopu programa “Podgorica, grad ljudskih prava” sprovodi monitoring pristupačnosti objekata koje koriste organi uprave, javne službe, ustanove i privredna društva čiji je osnivač Glavni grad”, navodi se u saopšetnju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content