Kako podnijeti zahtjev za besplatan prevoz učenika u Podgorici

Piše: Objavljeno: 29/08/2023
featured image

Od školske 2023/2024, svi učenici osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem odnosno stalnim boravkom u Podgorici imaće pravo na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na teritoriji Glavnog grada. Tu odluku je jednoglasno donijela Skupština Glavnog grada na sjednici održanoj 28. jula 2023. godine.

Među građanima postoje brojne nedoumice u pogledu ove odluke zbog nedostatka potpunih informacija na jednom mjestu, što je donekle i razumljivo, budući da je odluka usvojena tek nekoliko sedmica pred početak nove školske godine.

Imajući to u vidu, za građane smo pripremili kratak vodič sa odgovorima na najčešća pitanja i nedoumice u vezi sa ostvarivanjem prava na besplatan javni prevoz. Informacije koje slijede zasnovane su na sadržaju Odluke o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorica (Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi, broj 37/223).

Ukoliko u praksi bude primijećeno odstupanje od dolje navedenih informacija, odgovori na pitanja biće izmijenjeni ili dopunjeni prema potrebi.

KO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA BESPLATAN JAVNI PREVOZ? Svi učenici osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište odnosno odobren stalni boravak na teritoriji Glavnog grada Podgorica, do navršenih 20 godina života.

KOJE LINIJE MOGU KORISTITI KORISNICI OVOG PRAVA? Sve gradske i prigradske linije na teritoriji Glavnog grada Podgorica (bez obzira na prevoznika), u skladu sa Odlukom o linijskom gradskom i prigradskom prevozu. Napomena: Linijski prevoz putnika između Glavnog grada i opština Danilovgrad, Tuzi i Zeta predstavlja međugradski prevoz, pa prevoz na tim linijama nije obuhvaćen ovom odlukom.

KADA UČENICI MOGU KORISTITI PRAVO NA BESPLATAN JAVNI PREVOZ? Od 1. septembra do 30. juna tekuće školske godine.

KADA MOGU PODNIJETI ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN JAVNI PREVOZ? Od 25. avgusta do 25. septembra tekuće školske godine.

KAKO SE PODNOSI ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN JAVNI PREVOZ? Postoje dva načina:

1) LIČNO, u kom slučaju korisnik podnosi popunjen zahtjev potpisan od strane roditelja odnosno staratelja (punoljetna lica zahtjev potpisuju lično). Zahtjev i propratna dokumentacija podnose se na šalteru u zgradi Gradskog parlamenta (ulaz sa Trga nezavisnosti). Na ovom mjestu se obavlja i fotografisanje učenika za voznu ispravu.

2) PREKO ŠKOLE (za učenike osnovnih škola), u kom slučaju škola predaje potrebnu dokumentaciju, uključujući i fotografiju učenika.

KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA BESPLATAN JAVNI PREVOZ?

  • Zahtjev (može se preuzeti ovdje), potpisan od strane roditelja odnosno staratelja, ili od strane učenika/ce ukoliko je punoljetan/a
  • Za punoljetne učenike fotokopija kopija lične karte (uz original na uvid), a za maloljetne učenike fotokopija lične karte, pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (uz original na uvid)
  • Originalna potvrda o pohađanju osnovne/srednje škole na teritoriji Glavnog grada Podgorica (pribavlja se u školi)
  • Uvjerenje o prebivalištu ili potvrdu o stalnom boravku na teritoriji Glavnog grada Podgorica (poručuje se na sajtu dokumenta.me, a preuzima u zgradi Limenka ili se dostavlja poštom na adresu, uz plaćanje troškova dostave).

Preporučujemo da se prilikom podnošenja zahtjeva preda kompletna dokumentacija. Ukoliko to nije izvodljivo, postoji mogućnost i predaje zahtjeva uz naknadnu dopunu dokumentacije.

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST IZDAVANJA KARTE I ZA LJETNJE MJESECE? Ukoliko želi da koristi usluge gradskog i prigradskog linijskog prevoza i u periodu od 1. jula do 31. avgusta, učenik/ca može o svom trošku produžiti validnost vozne isprave za mjesece kada nema obezbijeđen besplatan prevoz.

ŠTA AKO KORISNIK IZGUBI VOZNU ISPRAVU? U slučaju gubitka vozne isprave za učenike u toku tekuće školske godine, nova može biti izdata korisniku i na osnovu fotokopije lične karte roditelja ili staratelja (original na uvid) i fotokopije đačke knjižice (original na uvid).

KAKO SE PREUZIMA VOZNA ISPRAVA ZA BESPLATAN JAVNI PREVOZ? Sekretarijat za saobraćaj po odobrenom zahtjevu izdaje Rješenje o ostvarivanju prava na besplatan prevoz učenika, koje će takođe biti dostavljeno organu lokalne samouprave nadležnom za poslove finansija i prevozniku.

Izvor: Biciklo.me


Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content