Istraživanje Vlade: Žene u Crnoj Gori žive duže, ali su slabijeg zdravlja

Piše: Objavljeno: 23/08/2023
featured image

foto:anadolija

U Crnoj Gori postoji deficit od tri hiljade žena u reproduktivnom dobu, a projekcije su da će za manje od 20 godina u našoj državi biti 8.000 žena manje nego muškaraca. To su podaci koji se mogu naći u zvaničnoj Strategiji razvoja zdravstva, koje je objavilo resorno ministarstvo.

U pogledu prosječne starosti stanovništva, prema podacima MONSTAT-a sa poslednjeg zvaničnog popisa iz 2011. godine, žene trenutno čine većinu stanovništva Crne Gore.

Takođe, žene su dominantno zastupljene u kategoriji stanovništva preko 65 godina.

Sa druge strane, muškarci čine minimalnu većinu između 15 i 64 godine.

Posebno je značajno istaći da je u najmlađoj grupi stanovništva više dječaka (52%), dok je u najstarijoj grupi stanovništva (preko 65 godina) više žena (56,7%).

Po podacima dobijenim od MONSTAT-a, u posljednjih dvadeset godina godišnji koeficijent nataliteta bio je u prosjeku 109 dječaka na 100 djevojčica.

Samo u 2009. godini u Crnoj Gori je na 100 djevojčica rođeno 113 dječaka.

Crna Gora i jedan od najvećih disbalansa u Evropi

Interesantan je podatak populacionog fonda Ujedinjenih nacija, koji je ukazao da je Crna Gora svrstana među zemlje sa najvećim disbalansom kada je riječ o rađanju muškaraca i žena u regionu Evrope i Centralne Azije.

Naime, prema ovom izvoru, u Crnoj Gori se u prosjeku rađa 100 djevojčica na 110 dječaka, dok je uobičajeni odnos 100 prema 102- 104.

“Žene žive duže, ali slabijeg su zdravlja”

U Strategiji, u koji je Portal RTCG imao uvid, zaključak donesen na nivou Evropske unije opisuje i situaciju u kojoj se nalazi Crna Gora- “Žene žive duže, ali su slabijeg zdravlja”. 

Očekivani životni vijek pri rođenju za žene u Crnoj Gori je 79,4 godine, a za muškarce 74,1 godine.

I muškarci i žene u Crnoj Gori treba da očekuju 50 zdravih godina u prosjeku pri rođenju.

To znači da se očekuje da će žena rođena 2017. godine, živjeti 29 godina lošeg zdravlja, u poređenju sa 24 godine koje čekaju muškarca. 

Nasuprot tome, žene sebe doživljavaju kao manje zdrave od muškaraca.

U istraživanju SILC 65,3% žena u Crnoj Gori je ocijenilo svoje zdravlje kao dobro ili veoma dobro u poređenju sa 73,2% muškaraca

Žene u CG umiru od kancera dojke i grlića materice

U Strategiji se navodi da podaci pokazuju da kancer dojke i grlića materice, rezultira visokim stopama smrtnosti kod žena u Crnoj Gori.

Što se tiče depresivnih poremećaja, Crna Gora je rangirana na 12. mjestu za muškarce i peti vodeći uzrok za žene u 2017. godini. 

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content