Iljazi: Radna prava žena najčešće se krše prilikom intervjuisanja za posao

Piše: Objavljeno: 11/11/2020
featured image

Radna prava žena najčešće se krše prilikom intervjuisanja za posao i napredovanja, kazala je advokatica Milena Iljazi.

Ona je u intervjuu za Sindikat medija rekla da zaposlene žene nijesu dovoljno hrabre da prijave zloupotrebe poslodavaca i da mnogo radnika, uopšte, nije upoznato sa svojim pravima.

Kako je navela, iako je posljednjih decenija unaprijeđen položaj žena u oblasti rada i zapošljavanja i dalje se nailazi na velike barijere i kršenja prava zagarantovanih Ustavom i Zakonom o radu, prenosi rtcg.me.

“Najčešće se kroz sisteme intervjua krše prava prilikom zasnivanja radnog odnosa, ili tokom napredovanja, ali to se, nažalost, ne može uvijek ni dokazati jer još vlada princip diskrecionog prava rukovodioca da procijeni što je to najbolji interes preduzeća kojim rukovodi”, kazala je Iljazi.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava