Gubitak “Plantaža” prošle godine 10,9 miliona eura

Piše: Objavljeno: 27/04/2023
featured image

Foto: Mediabiro/arhiva

Kompanija 13. jul Plantaže prošle godine je prepolovila gubitak u odnosu na 2021, saopšteno je iz te kompanije.

Iz Plantaža su kazali da danas predaju Upravi prihoda i carina (UPC) finansijske izvještaje za prošlu godinu, koji pružaju realan i objektivan prikaz poslovanja, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardnima.

“Na osnovu ostvarenih rezultata, može se konstatovati da je 2022. bila godina stabilizacije poslovanja, koju su obilježili dobri rezultati ostvareni na polju konsolidacijie i sređivanje bilansa, rast prihoda, smanjenje troškova i prepolovljen gubitak u odnosu na 2021. godinu”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je kompanija u prošloj godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od preko 28 miliona eura, što je 15 odsto više u odnosu na 2021. godinu.

“Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 24,6 miliona eura, što je osam odsto više u odnosu na 2021. godinu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su prohodi ostvareni od prodaje na domaćem tržištu veći za 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok rast prodaje na najvećem izvoznom tržištu Srbije iznosi 14 odsto.

“U 2022. godini ostvaren je i rekordan prihod ugostiteljstva za poslednjih 10 godina, u iznosu od preko 1,5 miliona eura“, kazali su iz Plantaža.

Kako su kazali, ukupni rashodi u prošloj godini bili su na nivou od 33 miliona eura, što je 17 odsto manje u odnosu na 2021. godinu.

“Smanjenje troškova posljedica je niza mjera koje je preduzeo aktuelni Menadžment, kao i strategije kompanije, sa ciljem da se sveobuhvatno racionalizuju troškovi poslovanja i da se isti svedu na mjeru održivih”, rekli su iz Plantaža.

Oni su istakli da je zabilježen rast troškova materijala i energije, kao posljedica rasta cijena rapromaterijala na regionalnom i globalnom nivou, od kojih su samo troškovi nabavke flaša porasli za više od pola miliona u odnosu na 2021. godinu.

„Značajan rast troškova odnosi se i na povećanje iznosa poreza na nepokretnosti za Opštinu Podgorica i Opštinu Danilovgrad, kao i rast troškova amortizacije“, kaže se u saopštenju.

Iz Plantaža su naveli da je sa druge strane, u odnosu na prethodnu godinu, uprkos povećanju prosječnih zarada u Crnoj Gori, kao i minimalne zarade, nastavljen trend pada troškova zarada u posljednjih dvije godine, što jasno ukazuje da aktuelni menadžmet ima namjeru da nastavi racionalizaciju broja zaposlenih.

Kako su rekli, povećanje troškova amortizacije i poreza na nepokretnost je posljedica reprocjene vrijednosti imovine, na dan 31. decembar 2021. godine, kada je imovina Kompanije procijenjena na preko 400 miliona eura.

„Urađena reprocjena uslovila je milionske rashode po osnovu reprocjene u 2021. godini, pa je u prošloj godini došlo do pada ove kategorije troškova“, istakli su iz Plantaža.

Oni su rekli da je kompanija u 2022. godini ostvarila negativan poslovni rezultat, prije oporezivanja, u iznosu od 10,9 miliona eura, što predstavlja duplo manji gubitak u odnosu na 2021. godinu.

Iz Plantaža su kazali da je takav poslovni rezultat dominatno uslovljen smanjenjem vrijednosti zaliha za 5,5 miliona eura, povećanjem troškova amortizacija za preko 2 miliona u odnosu na prethodnu godinu, kao i povećanja poreza na nepokretnosti u iznosu od 1,4 miliona eura.

„Do pada vrijednosti zaliha prevashodno je došlo zbog manje proizvodnje u prošloj godini kao posljedica vremenskih nepogoda tj. grada koji je pogodio teritoriju Glavnog grada i opštine Tuzi, pa je zbog pada ubranih količina grožđa došlo do umanjenja vrijednosti rinfuza gotovih proizvoda koja je ušla na zalihe, od one koja je realizovana na tržištu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da procijenjena vrijednost saniranja štete od posljedica grada iznosi osam miliona eura.

“Dolaskom novog menadžmenta u Plantažama stvara se diskontuitet sa prethodnom kulturom poslovanja, na način što se što detirminiše potpuno novi način rada i poslovnog razmišljanja U narednom periodu uprava će, punom posvećenošću, nastaviti sa aktivnostima na potpunoj konsolidaciji poslovanja”, kaže se u saopštenju.

Iz Plantaža su istakli da temeljni i osnovni poslovni prioriteti u narednom periodu ostaju isti, a to je osiguranje nesmetanog nastavka oporavka i razvoja kompanije, kao jedog od najvrijednijeg preduzeća i brenda koji dražava.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content