Glavni grad će pomoći u širenju kapaciteta za rad sa žrtvama nasilja

Piše: Objavljeno: 29/04/2023
featured image

Foto: podgorica.me

Zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević iskazao spremnost Glavnog grada da pruži punu podršku budućim aktivnostima Centra za ženska prava ali i da u infrastrukturnom i prostornom smislu da doprinos u širenju kapaciteta za rad i za lica kojima je potreban smještaj- saopšteno je nakon sastanka sa predstavnicima Centra na čelu sa Majom Raičević.

Na sastanku su razgovarali o mogućnostima za veću uključenost lokalnih institucija kada je riječ o unapređenju ambijenta u kojima djeluju ove i srodne organizacije.

Rakčević je pohvalio rad Centra za ženska prava koji već godinama prati i kazao da zaštita ljudskih prava, a posebno prava žena i djece žrtava nasilja, moraju biti prioritetna pitanja koja okupljaju i obavezuju cjelokupnu društvenu zajednicu.

“On je kazao da to što su nadležnosti na lokalnom nivou dosta manje, ne umanjuje značaj želje i potrebe da se u mjeri mogućeg pruži podrška unapređenju položaja žena koje su žrtve porodičnog nasilja. Zamjenik gradonačelnice je iskazao spremnost Glavnog grada da pruži punu podršku budućim aktivnostima Centra, ali i da u infrastrukturnom i prostornom smislu da doprinos u širenju kapaciteta za rad i za lica kojima je potreban smještaj”, navodi se u saopštenju.

Direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević je podsjetila da je prošle godine potpisan Memorandum o saradnji sa Glavnim gradom, koji predviđa obezbjeđivanje smještaja za žrtve porodičnog nasilja.

“Ona je pojasnila da Centar nudi specijalizovane usluge za žene i djecu sa iskustvom nasilja u porodici, koja uključuju besplatnu pravnu pomoć, pravno zastupanje, psihološku podršku, ali da nedostaju prostorni kapaciteti, te da očekuju podršku Glavnog grada kako bi mogli da efikasnije realizuju aktivnosti i da pruže kvalitetnu zaštitu žrtvama nasilja”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno da je porodično nasilje jedan od najočitijih društvenih problema i da se sa jednakom odgovornošću prema njemu moramo odnositi svi, da moramo hrabriti žrtve nasilja da ne ćute o problemu, a isto tako pružiti značajnu podršku organizacijama koje se bave ovim pitanjima.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content