Formiraju lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima

Piše: Objavljeno: 02/09/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Opština Bar formiraće lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima čiji je osnovni zadatak vršenje kontinuiranog monitoringa i izrada plana aktivnosti za prevenciju i postupanje.

Iz Opštine Bar su saopštili da su prepoznajući sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja među djecom i mladima, a u cilju kreiranja sigurnijeg i saosjećajnijeg okruženja za njihov rast i razvoj započeli realizaciju aktivnosti koje će doprinijeti identifikaciji trenutnog stanja u oblasti prevencije, a potom i konkretnim intervencijama kada je u pitanju ova tema.

“S tim u vezi, predviđeno je formiranje Lokalnog tima za prevenciju nasilja nad djecom i mladima čiji je osnovni zadatak vršenje kontinuiranog monitoringa i izrada plana aktivnosti za prevenciju i postupanje. Ovim djelovanjem lokalna uprava teži da, kroz multisektorsku saradnju sa partnerima, pruži sveobuhvatan i sistemski odgovor na probleme i izazove koji se tiču omladinske populacije”, navodi se u saopštenju.

Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima, kako su kazali, činiće predstavnici opštinskih organa i službi, Skupštine opštine, predstavnici Centra bezbjednosti Bar, Centra za socijalni rad opština Bar i Ulcinj, Opštinske organizacije Crveni krst Bar, osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine, zatim predstavnici JU Dom zdravlja Bar i LjE Radio Bar.

“Osim toga, predviđeno je da jedan od članova tima bude predstavnik nevladine organizacije koja u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja u oblastima omladinske politike i socijalne i dječije zaštite”, navodi se u saopštenju.

Tim povodom raspisan je Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika za člana Tima koji je otvoren osam dana od dana objavljivanja, odnosno od 1. septembra 2023. godine.

“Shodno definisanim zahtjevima, kandidat NVO za člana može biti lice koje je crnogorski državljanin, posjeduje iskustvo u sprovođenju projekata iz oblasti omladinske politike i socijalne i dječije zaštite i nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili Opština”, navodi se u saopštenju.

Uslovi Javnog poziva i neophodna dokumentacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Opštine Bar www.bar.me.

Zainteresovane NVO prijavu na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom mogu predati na Građanskom birou sa naznakom “Sekretarijat za sport i mlade – Prijava na Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana Lokalnog tima za prevenciju nasilja nad djecom i mladima” ili poslati poštom na adresu Bulevar Revolucije broj 1, 85.000 Bar, sa istom naznakom.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content