Đurović: Zdravo stanovništvo osnova za zdravu ekonomiju

Piše: Objavljeno: 13/09/2022
featured image

Foto: Ministarstvo

Vlada Crne Gore opredijelila se za kontinuirani održivi razvoj turizma sa fokusom na efikasno korišćenje resursa, uz promociju Crne Gore kao održive, inkluzivne, zelene i pametne turističke destinacije, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović na 72. zasijedanju Regionalnog komiteta Svjetske zdravstvene turističke organizacije za Evropu u Izraelu.

U kreiranju navedenog, posebno se akcentira važnost poštovanja principa održivosti utvrđenih Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, kojom su obuhvaćeni principi održivosti iz Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2030. godine, piše rtcg.me.

“Podsticanje održivog turističkog razvoja je kontinuiran proces, a u njega, moraju biti uključeni svi nosioci aktivnosti u društvu, kako kreatori politike, tako i svi drugi subjekti, ali i sami turisti. Shodno tome, aktivno smo posvećeni podizanju nivoa svijesti o značaju održivosti u sektoru turizma”, objasnio je Đurović.

On je podsjetio da je Vlada usvojila nekoliko strateških dokumenata, Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2022-2025, Strategiju pametne specijalizacije 2019-2024 i ništa manje značajan Program razvoja zdravstvenog turizma 2021-2023.

“Zdravstveni turizam, odnosno njegove komponente wellbeing i medicinski turizam, u prvi plan stavljaju dobrobit čovjeka: i to wellbeing sa aspekta preventivnih i medicinski turizam sa aspekta lječilišnih aktivnosti. Sinergija ove dvije grane predstavlja zdravstveni turizam čiji je održivi razvoj, uz investiciona ulaganja, u funkciji podizanja nivoa kvaliteta zdravstvenog stanja pojedinaca, a time i cjelokupnog stanovništva”, istakao je Đurović.

On je dodao da je ekonomija blagostanja, ultimativni cilj Vlade Crne Gore.

“Zdravo stanovništvo je osnova za “zdravu” ekonomiju, a u pravcu ostvarenja ovog cilja posvećeni smo implementaciji akcionih planova pomenutih strateških razvojnih dokumenata, koja imaju svoju investicionu i projektnu dimenziju. Na ovakav način, Vlada iskazuje svoju političku orjentaciju, koja u centar upravljanja i donošenja odluka stavlja čovjeka i njegovu dobrobit”, zaključio je Đurović.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content