Državni organi isplatili 4,5 mililiona eura po osnovu ugovora o djelu

Piše: Objavljeno: 07/09/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Državna revizorska institucija (DRI) je, nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha, ocijenila da angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima, u periodu od 2020. do 2022. godine, nije vršeno uspješno.

Rukovodilac Kologijuma DRI dr Branislav Radulović i član Zoran Jelić su na sjednici održanoj 5. septembra usvojili konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima”.

Subjekti revizije obuhvaćeni uzorkom – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprava prihoda i carina i Agencija za zaštitu životne sredine – su u posmtranom periodu, po osnovu ugovora o djelu kojima su angažovali fizička lica, isplatili 4,5 mililiona eura, od čega samo u 2022. godini 2,09 miliona eura, piše Pobjeda.

– Uslijed činjenice da se ne vode odgovarajuće evidencije, nije dostupna informacija o broju angažovanih fizičkih lica i ukupnom iznosu utrošenih sredstava po tom osnovu na državnom nivou – saopšteno je iz DRI.

Dodaje se da je porast izdataka po osnovu ugovora o djelu kod subjekata revizije, koji je praćen neadekvatnim planiranjem, netransparentnim izborom angažovanih lica, uz odsustvo nadzora i analize efekata izvršenih poslova, nesaglasan sa ciljevima optimizacije javne uprave. Izuzetak predstavljaju ugovori koji su zaključeni sa fizičkim licima nakon sprovedenog postupka javne nabavke (ekspertsko-konsultantske usluge) ili javnog poziva za prijavu kandidata (oglasa).

U saopštenju DRI-ja se ističe i da nedostatak internih procedura i odgovarajućeg praćenja realizacije ugovora ukazuje da postupak angažovanja fizičkih lica nije organizovan na efikasan način.

– Angažovanje fizičkih lica ugovorom o djelu (ili drugom vrstom ugovora) za obavljanje poslova za koje su sistematizovana radna mjesta, pored činjenice što je u suprotnosti sa Zakonom, dodatno otežava upravljanje i optimizaciju radnih procesa unutar organa, omogućava fizičkim licima pristup podacima koji su namijenjeni državnim službenicima i utiče na gubitak institucionalne memorije – naglašeno je u saopštenju.

Na osnovu sprovedene revizije, a u cilju obezbjeđenja profesionalizacije i depolitizacije javne uprave i unapređenja postupka angažovanja fizičkih lica u državnim organima, DRI je dala subjektima revizije devet preporuka.

Subjekti revizije, u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji treba da, do 5. oktobra, dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 5. marta 2024. godine Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

U skladu sa Protokolom o saradnji Skupštine Crne Gore i DRI, Konačan izvještaj DRI dostavljen je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kao i Ministarstvu javne uprave.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content