Dragović: Žrtve da koriste besplatnu pravnu pomoć, država da stane na put nasilnicima

Piše: Objavljeno: 13/12/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Žrtve porodičnog nasilja obavezno treba da se obrate službi za besplatnu pravnu pomoć, koja im je u Crnoj Gori institucionalno omogućena kako bi se nasilnicima konačno stalo na put, i kako se zločin kakav se desio nad Zimritom Nerdom ne bi desio više nikome, poručuje u razgovoru za Portal RTCG advokat Dejan Dragović.

Dalibor Nikolić je, nakon što je počinio ubistvo svoje trudne partnerke Zimrite Nerde (27) presudom Višeg suda osuđen na 12 godina zatvora što je je naišlo na osudu javnosti, kako stručne tako i laičke, uz komentar da je trebalo prihvatiti predlog Višeg državnog tužilaštva da za ubistvo mlade trudnice dobije 40 godina zatvora, odnosno da bude optužen za krivično djelo teško ubistvo.

Međutim, to se nije desilo jer je sud izrekao maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora koja je predviđena za krivično djelo nasilje u porodici.

Dragović za Portal RTCG navodi da je iz iskustva zna da se pravo na besplatnu pravnu pomoć vrlo malo koristi i poziva žrtve nasilja u porodici da prijavljuju nasilje Upravi policije i da se obraćaju nadležnim službama za besplatnu pravnu pomoć.

“Kako bi se žrtvama nasilja moglo pomoći u borbi protiv nasilja koje je u našem društvu, nažalost, sve prisutnija pojava” rekao je Dragović.

Navodi da država mora da preduzme sve mjere da zaštiti svakoga, a naročito žene i djecu.

Kazao je da je prilikom izricanja kazni u slučajevima sa ovako teškim posljedicama po žrtvu, posebno značajna svrha kažnjavanja odnosno suština izricanja kazne izvršiocu krivičnog djela. 

“Svrha kažnjavanja, odnosno krivičnih sankcija je sprečavanje učinioca da čini krivična djela i uticanje na učinioca da ubuduće ne čini krivična djela. Svrha kažnjavanja je i uticaj na druga lica da ne čine krivična djela ali i izražavanje društvene osude za krivično djelo i izražavanje obaveze poštovanja zakona u jednoj državi. U konačnom, suštinu kažnjavanja i krivičnih sankcija čini i jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti”, ukazuje Dragović.

Ponavlja da je Nikoliću optužnicom stavljeno na teret teško ubistvo izvršeno na svirep način i u završnom izlaganju zatraženo je da optuženi bude osuđen i kažnjen kaznom zatvora od 40 godina.

“Sa druge strane sud je stanovišta da su u konkretnom slučaju ostvareni svi bitni elementi bića krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 220 stav 4 u vezi sa stavom 1,2 i 3 Krivičnog zakonika jer je usled radnji okrivljenog nastupila smrt člana porodične zajednice. U javnosti je prisutno pitanje da li je izricanjem ovakve kazne postignuta svrha kažnjavanja s obzirom na ovako tešku posljedicu smrt člana porodice, a ona je pri tom bila u drugom stanju”, pojašnjava Dragović.

Postavlja se, kaže,  pitanje da li je konkretno djelo trebalo kvalifikovati na način kako je zatražilo tužilaštvo u optužnici, odnosno teško ubistvo na svirep način.

“U tom slučaju bi se apsolutno moglo govoriti da li je ovako izrečena kazna adekvatna i da li se takvom kaznom ostvaruje svrha kažnjavanja. S obzirom na način kako je sud kvalifikovao i izvršio pravnu prekvalifikaciju utvrdivši da se radi o krivičnom djelu nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 220 stav 4 u vezi stava 1,2 i 3 Krivičnog zakonica, sud je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja  izrekao maksimalnu kaznu koja se moze izreći po zakonu za predmetno krivično djelo. U ovom postupku prilikom pravne kvalifikacije krivičnog djela odnosno prekvalifikacije od strane suda odlučujuće je bilo stručno mišljenje i izjašnjenje sudskog vještaka odgovarajuće medicinske struke koji se izjašnjavao u pogledu nastanka teških povreda”, ističe Dragović.

Juče je iz Višeg suda stiglo objašnjenje da je sud ocijenio da Nikolić nije imao namjeru da ubije Zimritu, već je povrijeda nanijeta nehatom.

“Sud, nije mogao da prihvati pravnu kvalifikaciju krivičnog djela teško ubistvo, jer u konkretom slučaju, nije postojao umišljaj. Udarac je izazvao naglo savijanje glave oštećene unazad i kidanje mostnih vena, od koje povrede je kod oštećene smrt nastupila šest dana nakon zadobijanja navedene povrede. Sud nije mogao da prihvati pravnu kvalifikaciju krivičnog djela teško ubistvo, jer u konkretom slučaju, po mišljenju suda, nije postojao umišljaj za ovo krivično djelo, pa ni eventualni umišljaj, kako je stavljeno na teret izmijenjenom optužnicom”, naveli su u pojašnjenju.

Oni su napisali kako se vještak medicinske struke na jasan način izjasnio da su teške tjelesne povrede koje su zadate bejzbol palicom zadate u predjelu ekstremiteta, dok je ona teška tjelesna povreda koja je prouzrokovana na licu i koja je direktni uzrok smrti nanijeta pesnicom”.

Direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević juče je na protestu ispred Višeg suda upitala sudije koliko nasilnik treba da zlostavlja ženu i koliko surovo i snažno da je udara da bi sud prepoznao namjeru za teško ubistvo.

Ona je pozvala na masovne građanske proteste ako Vlada Crne Gore ne usvoji zahtjeve NVO na čijem je čelu, “i ne reformiše ovaj truli sistem, te ako država ne preuzme odgovornost za zaštitu svih žrtava nasilja”.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content