Dodijeljeno 35.000 eura za zaštitu ljudskih prava

Piše: Objavljeno: 04/09/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Građanska alijansa je podijelila ukupno 35. 000 eura za projekte namijenjene zaštiti ljudskih prava, a novac je otišao nevladinim organizacijama – EUROMOST, Akcija za socijalnu pravdu, MADOP, Monte Lingva, Udruzenje za podršku Roma i Egipćana i ZINAK.

GA je otvorio javni poziv za nevladine organizacije 15. maja, koje su imale priliku da se prijave do 3. jula.

“Opšti cilj poziva je bio doprinos demokratizaciji, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava u skladu sa pregovaračkim procesom sa fokusom na ranjive i marginalizovane grupe. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave a partneri na projektu su Beogradski centar za ljudska prava i Medjunarodna komisija pravnika. Iznos sredstava koja su mogla biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru konkursa su se kretala od 5,000 do 7,000 eura”, navode iz GA.

Na konkurs se prijavilo 20 organizacija, piše rtcg.me.

Euromost je za projekat “Kroz edukaciju do većih prava osuđenih lica”, dobio 5,460 eura.
Projektom će se, kako navode organizovati informativne radionice za osuđena lica i za službenike Zatvora u Bijelom polju.

Akciji za socijalnu pravdu je pripalo 6,264.18 eura, a njihov projekt će, kako nvode doprinijeti povećanju vidljivosti rada pravosuđa u određivanjima pritvora na lokalnom nivou kroz izradu pravne analize, i ujedno će osnažiti svijest javnosti o ovoj temi kroz novinarske istraživačke priče.

NVO MADOP za projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sijenci rizika” dobila je 5,685 eura kako bi se osvrnuli na podizanje svijesti javnosti o psihosocijalnim rizicima i izazovima sa kojima se suočavaju novinari u Crnoj Gori.

Monte Lingva za projekat “Razumno je da znam”, dobila je 5,932 eura kako bi radili na “jačanju kapaciteta mladih pripravnika i studenata o zaštiti osnovih ljudskih prava, posebno o pravu na suđenje u razumnom roku”.

Udruženje za podršku Roma i Egipćana – Status romsko-egipćanske populacije u Beranama dobilo je 5,549 eura.

“Projekat će se baviti promovisanjem i zaštitom ljudskih prava Romske i egipćanske populacije u Beranama kroz jačanje saradnje sa lokalnom samoupravom”, navodi se u saopšenju.

Organizacija ZINAK će za projekat “Jačanjem kapaciteta i informisanjem do ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu” biti dodijeljeno 6,107 eura.

“Projekat će se fokusirati na povećanju nivoa učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine jačanjem kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija i podizanjem svijesti građana o zaštiti životne sredine”, piše u saopštenju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content