Djeci sa smetnjama u razvoju obezbijedi pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj, dječjoj i socijalnoj zaštiti

Piše: Objavljeno: 06/03/2024
featured image

Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

UNICEF i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava radiće na jačanju međusektorske koordinacije koja ima za cilj da svoj djeci sa smetnjama u razvoju obezbijedi pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj, dječjoj i socijalnoj zaštiti, kazao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

On je to kazao na sastanku sa ministrom ljudskih i manjinskih prava Fatmirom Đekom.

“Romska i egpćanska djeca i djeca sa smetnjama u razvoju su dvije najmarginalizovanije grupe. Iz tog razloga, one su u centru saradnje UNICEF-a s Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava”, istakao Santander.

On je istakao da će UNICEF podržati Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava da sprovede procjenu potreba kako bi osiguralo da se adekvatan broj medijatora finansira na održiv način u zdravstvenom, obrazovnom i sistemima dječje i socijalne zaštite.

U saopštenu Ministarstva ljudskih i manjinskih prava se navodi da u Crnoj Gori, samo 16 odsto romske i egipćanske djece pohađa predškolsko obrazovanje, dok samo 3 odsto završi srednju školu.

“Uz medijatore, neophodno je naći i efektno, održivo rješenje za besplatan transport kako bi se povećao upis romske i egipćanske djece u obrazovni sistem. To je od suštinskog značaja ako želimo da osiguramo da oni kao odrasli imaju potrebno znanje i vještine da dobiju kvalitetne poslove i prekinu ciklus siromaštva”, rekao je Santander.

On je kazao da će UNICEF raditi s Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava kako bi se ojačala međusektorska koordinacija koja ima za cilj da svoj djeci sa smetnjama u razvoju obezbijedi pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj, dječjoj i socijalnoj zaštiti.

Sagovornici su razgovarali o stepenu zaštite prava djeteta u Crnoj Gori, te posebno položaju djece iz ranjivih društvenih grupa.

“U skladu sa poštovanjem univerzalnih dječijih prava, zaštita djece jedan je od prioriteta Vlade.
S tim u vezi, u oblasti zaštite dječijih prava stavljen je akcenat na pravo na obrazovanje, smanjenje siromaštva, zaštitu od nasilja, inkluzivnost”, rekao je ministar.

Ministar Đeka, kako se navodi u saopštenju, zahvalio je na prilici za razmjenu mišljenja u vezi sa razvojem politika u sferi zaštite ljudskih prava ranjivih društvenih grupa, prvenstveno iz romske i egipćanske zajednice.

“Djeca iz ranjivih grupa se suočavaju sa socijalnom distancom kao dodatnom otežavajućom okolnošću”, rekao je ministar i dodao da treba jačati nivo društvene svijesti o važnosti inkluzije.

Ministar je istakao značaj uspješne međuresorske saradnje u ostvarivanju nacionalnih politika, i da izuzetno cijeni podršku međunarodnih institucija.

“Cilj nam je zajednički, predloge za unapređenje aktuelnog stanja imamo, smjernice su date i zato ne sumnjam u pozitivne rezultate saradnje kao što je ova, rekao je Đeka.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content