Digitalna transformacija Privredne komore Crne Gore – Moja eKomora

Piše: Objavljeno: 06/01/2023
featured image

Foto: PKCG

Digitalna transformacija imperativno je postala preduslov produktivnosti i efikasnosti, bilo da se radi o institucijama javne uprave, privrednim subjektima ili naučno obrazovnoj zajednici.

Šansu Crne Gore u doba digitalne ere predstavlja dostupnost velikog globalnog internet tržišta, koje ima oko tri milijarde korisnika. Osnovni preduslov – razvijena informaciono komunikaciona infrastruktura, može se ocijeniti kao veoma zadovoljavajući.

Konkurentnost privrede, naročito na internacionalnom planu, postala je direktno proporcionalna stepenu digitalne transformacije poslovanja privrednih subjekata. S tim u vezi, prirodno je za očekivati da Komora bude pokretač i nosilac procesa digitalne transformacije u okviru biznis zajednice.

,, U toku je realizacija aktivnosti na projektu Moja eKomora, čijom implementacijom Privredna komora potvrđuje spremnost, ne samo da prati, već da bude i sudionik savremenih koncepata koje nameće Industrija 4.0. Digitalna transformacija poslovanja Komore, pored unapređenja efikasnosti i efektivnosti rada same institucije unutar internih procesa, kroz uštede raznih resursa (ljudskih, vremenskih, finansijskih…) imaće jak multiplikativni efekat i na poslovanje privrednih subjekata, kroz niz usluga koje će štedjeti njihove resurse, unapređujući nivo digitalne pismenosti zaposlenih u privredi”, navodi se u saopštenju.

Takođe, kako dodaju, realizacijom ovog projekta povećaće se dostupnost servisa i usluga koje Komora nudi svojim članicama. Značaj digitalne transformacije, kako za Komoru, tako i za cijelu privredu, kao i puna posvećenost Komore da bude predvodnik ovog procesa, transformišući rad, prije svega, same institucije, imaće snažan uticaj, kroz intenzivnije i konkretnije zahtjeve prema nadležnim ministarstvima, i na sam rad javne uprave.

Proces digitalne transformacije Komore započeo je aktivnim uključivanjem članica Komore u ovaj proces, koji su nakon otvorenog poziva oformili Konzorcijum i pristupili izradi idejnog rješenja vizije digitalno transformisane Komore.

Cilj je učiniti Komoru pristupačnijom za što veći broj privrednih subjekata, kroz povećanje dostupnosti i interaktivnosti, koju će omogućiti web platforma, te intenziviranje komunikacije sa članicama, što će doprinijeti boljoj vidljivosti i percepciji značaja Komore.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content