Da usluge socijalne zaštite budu dostupne Kotoranima

Piše: Objavljeno: 16/02/2021
featured image

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da utiče na donosioce odluka u Kotoru kako bi osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica dobili najpotrebnije usluge socijalne i dječije zaštite (USDZ), što je njihovo zakonsko pravo, saopštila je izvršna direktorka organizacije Miroslava-Mima Ivanović.

“Kroz projekat “Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru” prikupićemo, analizirati i javno objaviti podatke o potrebama za tim servisima, što će biti prvi korak ka njihovom trajnom uspostavljanju”, navodi se u saopštenju.

Opšti cilj ovog projekta, čija implementacija je započela 1. februara 2021. godine, je da se doprinese povećanju socijalne inkluzije OSI u Kotoru, dok će se kroz specifični cilj, u periodu od devet mjeseci, stvoriti preduslovi za razvoj i pružanje USDZ za OSI i članove njihovih porodica, u skladu sa realnim potrebama a uz podršku javnosti i partnerstvo zainteresovanih strana, piše rtcg.me.

“To znači da ciljne grupe projekta nijesu samo OSI i članovi njihovih porodica, već i lokalne i državne institucije, organizacije OSI, mediji, kao i opšta javnost zainteresovana za ova pitanja”, navodi se u saopštenju.

Pravo na usluge socijalne i dječije zaštite zagarantovano je brojnim aktima, ali ga, kako kaže ona, zbog  institucionalnih, finansijskih i barijera u informacijama i procedurama, OSI i članovi njihovih porodica ne mogu ostvariti.

“ I dok, s jedne strane, ovo dovodi do socijalne isključenosti i pasivizacije OSI, nedostatak podataka o njihovim realnim potrebama onemogućava donosioce odluka da adekvatno planiraju, razvijaju i sprovode javne praktične politike”, kaže Ivanović.

 Upravo će ovim projektom pokrenuti rješavanje navedenih problema u Kotoru.

“Kroz projekat “Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru” prvi put u toj opštini, identifikovaćemo, zatim sistematizovati i na adekvatan način predstaviti podatke o potrebama OSI i članova njihovih porodica za USDZ. To će, vjerujemo, omogućiti zagovaranje pred nadležnim institucijama za sprovođenje mjera i aktivnosti na planiranju, uspostavljanju i redovnom pružanju najpotrebnijih usluga. Onim OSI i članovima njihovih porodica, kojima je to najpotrebnije, izaći ćemo u susret pružanjem najpotrebnije USDZ u periodu od četiri mjeseca, dok se sa donosiocima odluka i zainteresovanim stranama ne nađe dugoročno rješenje. Vjerujemo da će sve ovo doprinijeti i da se OSI iz Kotora aktiviraju i uključe u borbu za svoja prava”, navela je ona.

Projekat “Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru” trajaće devet mjeseci, a podržan je kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“, kojeg finansira Evropska unija, a koji je podržan od strane Caritasa Crne Gore.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava