Crnogorski Telekom je podnio krivične prijave protiv nesavjesnih investitora i izvođača građevinskih radova, zbog oštećenja elektronske infrastrukture, koje su za posledicu imale prekid i otežano funkcionisanje određenih servisa, uključujući i ozbiljnu finansijsku štetu po kompaniju

Piše: Objavljeno: 04/03/2024
featured image

Foto: Telekom

Crnogorski Telekom je podnio krivične prijave protiv nesavjesnih investitora i izvođača građevinskih radova, zbog oštećenja elektronske infrastrukture, koje su za posledicu imale prekid i otežano funkcionisanje određenih servisa, uključujući i ozbiljnu finansijsku štetu po kompaniju.

Naime, kako su istakli, u utorak 27. februara, registrovani su višestruki prekidi na infrastrukturi Crnogorskog Telekoma, a koji su direktna posledica nesavjesnog izvođenja građevinskih radova u zoni optičke mreže.

“Usljed oštećenja, koja su dovela do prekida konekcija Crne Gore sa inostranstvom, evidentiran je i niz problema u funkcionisanju određenih servisa Telekoma. Nakon intenzivnih aktivnosti na terenu, uz mobilisanje najstručnijih ekipa Telekoma, servisi su oporavljeni, dok je kompletna sanacija zahtijevala višednevno angažovanje, prije svega zbog stepena oštećenja, koja su na jednoj od lokacija obuhvatila trasu u dužini od čak 3km, ali i ponovnih prekida, i to u dva navrata, od strane izvođača, bez obzira na ukazanu štetu i intervenciju policije”, navodi Telekom.

Uništenje/oštećenje elektronske infrastrukture tretira se kao krivično djelo, za koje je predviđena zatvorska kazna u trajanju i do pet godina.

“Uz krivično kategorisanje djela, zapravo je mnogo opasniji, sve češći neodgovoran odnos i loša praksa određenih investitora i njihovih izvođača, koja ukoliko se ne spriječi, može da rezultira smetnjama ili privremenim prekidom rada institucija i ustanova od vitalne važnosti za funkcionisanje države i društva. Podsjećamo, da elektronska infrastruktura (najčešće optički kablovi) osiguravaju nesmetan rad policije, hitne pomoći, Vojske Crne Gore, javnih bolnica, škola i vrtića, i ostalih institucija, ustanova i službi čija dostupnost ne smije biti upitna”, ističu.

Prema njihovim riječima, okolnost koja bi trebalo naročito da alarmira nadležne institucije i odgovorne u njima, jeste da regulativa postoji, odnosno da Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o putevima propisuju postupanja, kojim bi se oštećenja ovog tipa mogla izbjeći, ali poštovanje tih propisa evidentno izostaje.

“Upravo zato trenutni ignorantski stav, ne možemo protumačiti drugačije do kao radikalnu neodgovornost, koja zahtijeva i radikalnije mjere sa naše strane”, navodi Telekom.

Podnijete su krivične prijave, uz najavu da će i ubuduće preduzimati sve neophodne mjere kako bi ovakva praksa bila sankcionisana, a sve u cilju zaštite imovine, interesa i imidža kompanije, kao i zaštite prava naših korisnika.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content