CBCG: Na kraju godine inflacija od tri do sedam odsto

Piše: Objavljeno: 13/05/2023
featured image

Foto: rtcg.me/arhiva

Centralna banka Crne Gore za ovu godinu predviđa pad inflacije, a njihove prognose kažu da će se do kraja 2023. godine inflacije kretati u rasponu od 2,9% do 5,7%, sa centralnom tendencijom od 4%.

“Ekspertska procjena CBCG prognozira nešto višu stopu inflacije za kraj godine, u rasponu od 3% do 7%”, saopšteno je iz CBCG.

Savjet Centralne banke Crne Gore je danas usvojio i Izvještaj o stabilnosti cijena u 2022. godini, u kome je analizirano kretanje inflacije u Crnoj Gori tokom prethodne godine, u kojoj je zabilježena najveća inflacija od obnove nezavisnosti 2006. godine, i data prognoza za tekuću godinu, piše rtcg.me.

“Godišnja stopa inflacije u 2022. godini iznosila je 17,2%. Najveći doprinos rastu cijena dale su cijene iz kategorija „hrana i bezalkoholna pića“, „stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva“ i „prevoz“, saopšteno je iz CBCG.

Savjet CBCG je analizirao Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2022. godini i konstatovao da su sistemski rizici na kraju prethodne godine bili i dalje prisutni, ali umjerenog nivoa.

“Finansijska pozicija građana i privrede, dviju glavnih grupa klijenata prema kojima su banke izložene, i dalje je pod uticajem neizvjesnosti, posebno u kontekstu globalnog nepovoljnog ambijenta”, saopštila je CBCG.

Kako navode, pritisci u državnim finansijama i dalje predstavljaju sistemski rizik, imajući u vidu visok nivo javnog duga u situaciji rastućih kamatnih stopa i pooštrenih uslova finansiranja na međunarodnom tržištu.

“U cilju smanjenja ovog rizika, neohodno je kreiranje i sprovođenje adekvatnih fiskalnih mjera. Analizirajući izloženost bankarskog sektora prema Državi, zaključeno je da trenutno ne predstavlja prijetnju finansijskoj stabilnosti, ali je potrebno njeno pažljivo praćenje od strane Centralne banke”, poručuju iz CBCG.

Uspješno obavljeno testiranje udaljene disaster lokacije CBCG

Kako je saopštila CBCG, danas je obavljeno testiranje rada udaljene disaster lokacije Centralne banke Crne Gore. Testiranje je potvrdilo da su obezbijeđeni svi uslovi za rad udaljene lokacije na koju bi se, u slučaju incidenta koji bi onemogućio rad centralne i rezervne lokacije CBCG u Podgorici (poput prirodne katastrofe, terorističkog napada i sl.), mogle prenijeti sve ključne funkcije Banke, što bi osiguralo kontinuitet njenog poslovanja.

U cilju usklađivanja domaće regulative iz oblasti stečaja i sanacije banaka sa važećim EU propisima, Savjet je utvrdio Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju i likvidaciji banaka. Dalje, radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji stupa na snagu 8. oktobra tekuće godine, Savjet je donio Odluku o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac.

Savjet je, kako je saopšteno, usvojio i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za januar i februar 2023. godine i razmatrao ostala pitanja iz svoje nadležnosti.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content