Bregu: Diskriminacija Roma i dalje veoma velika

Piše: Objavljeno: 29/06/2021
featured image

Region mora uložiti ozbiljne napore i pozabaviti se glavnim uzrocima isključenosti Roma. Isto tako je izuzetno važno da Romi ne budu izostavljeni iz glavnih politika, uključujući zeleni i digitalni program, kazala je generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu.

„Prema Balkan barometru 2021, oko 40 posto privrednih subjekata na Zapadnom Balkanu i dalje nerado zapošljava Rome, čak i kada zadovoljavaju uslove. 63 posto građana Zapadnog Balkana ne žele da njihova djeca borave u istoj učionici sa romskom djecom. Iako se Poznanjskom deklaracijom, koju su usvojili lideri iz regiona prije dvije godine, jasno propisuju rezultati koje je region postavio u pogledu integracije Roma, diskriminacija je i dalje veoma velika i trebamo preduzeti aktivnosti na njenom smanjivanju i sprječavanju,“ kazala je Bregu na jučerašnjem otvaranju ministarskog sastanka o integraciji Roma u Sarajevu.

Učesnici sastanka, ministri odgovorni za integraciju Roma u regionu, potvrdili su da će do oktobra 2021. njihove nacionalne strategije za integraciju Roma biti pripremljene, ažurirane i usklađene sa Strateškim okvirom Evropske unije za ravnopravnost, uključivanje i učestvovanje Roma za period od 2020. do 2030. godine. Dogovorili su se da pojačaju postojeće aktivnosti na integraciji Roma, a usvojili su i konkretne zajedničke zaključke o povećanju stope zaposlenosti Roma i unaprjeđenju uslova stanovanja, pri čemu će se voditi računa da Romi ne budu izostavljeni iz planova oporavka od COVID-19, piše rtcg.me.

Miloš Lučić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji je bio domaćin današnjeg sastanka, rekao je da su aktivnosti Bosne i Hercegovine na uključivanju Roma strateške i dugoročne. „Naš novi plan za period od 2021. do 2025. obuhvata ciljeve novog strateškog okvira za ravnopravnost, uključivanje i učestvovanje Roma, kao i ciljeve Poznanjske deklaracije. Radimo sve što je u našoj moći da nastavimo postizati čak i bolje rezultate u okviru raspoloživih finansijskih sredstava“, kazao je Lučić.

Oliver Varhelji, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, istakao je da i dalje ima dosta toga da se uradi da bi se iskoristio potencijal pune uključenosti Roma.

„U Ekonomskom i investicionom planu za Zapadni Balkan, koji je Evropska komisija predstavila prošle jeseni, posebna pažnja se u okviru ulaganja u ljudske resurse posvećuje pristupu Roma obrazovanju i njihovom učešću na tržištu rada“, kaže Varhelji.

Mihael Rot, njemački državni ministar za Evropu rekao je da je „zahvalan što se tema integracije Roma na Zapadnom Balkanu nalazi visoko na listi prioriteta, jer su, nažalost, Romi i dalje suočeni sa diskriminacijom, marginalizacijom, pa čak i nasiljem.“

Željko Jovanović, direktor Kancelarije za romske inicijativa fondacije Otvoreno društvo, istakao je da se integracija Roma ne treba više tretirati kao javni teret već kao javno ulaganje i korist za sve.

„Ulaganje u oporavak i prelazak sa neformalne u formalnu ekonomiju, kao i neizostavljanje ovog važnog aspekta iz glavnih politika, kao što je to vrlo često slučaj, treba biti prioritet. Konkretno, trebamo zaštititi ekonomske djelatnosti Roma u važnim sektorima prikupljanja i recikliranja otpada, poljoprivrede i slično u kojima su Romi najprisutniji“, poručio je Jovanović.

Na sastanku, koji je organizovao projekat Integracije Roma Savjeta za regionalnu saradnji i čiji je domaćin Bosna i Hercegovina, okupili su se ministri odgovorni za integraciju Roma iz ekonomija Zapadnog Balkana, šefovi Delegacija, Nacionalne kontakt tačke za Rome, predstavnici civilnog društva, organizatori predstojećeg samita u Berlinu, kao i predstavnici Evropske unije i Savjeta za regionalnu saradnju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava