Boljević: Samo jačanjem međunarodne saradnje možemo doći do ozbiljnih projekata i investicija

Piše: Objavljeno: 06/02/2024
featured image

Foto: CG news

U sklopu zvanične posjete Crnoj Gori, dr Ana Lührmann, državna ministarka za Evropu i klimu u Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačkeposjetila je Centar za klimatske promjene UDG.

Tom prilikom, ministarka Lührmann je ukazala na važnost napora koje Evropska unija, a posebno SR Njemačka ulažu na polju postizanja klimatske neutralnosti.Kao važnu poruku, ministarka Lührmann je navela usvojene zaključke Konferencije o klimi iz Dubaija iz decembra 2023. na kojoj je donijet zaključak da čitav svijet sa upotrebe uglja pređe na upotrebu obnovljivih izvora energije. U odnosu na navedeno, ministarka Lührmann je naglasila značaj pravedne energetske tranzicije u regionima uglja, što je posebno relevantno za Crnu Goru, te da se u tom procesu mora voditi računa o energetskim, ekološkim i ekonomskim aspektima koje neminovna tranzicija donosi sa sobom. Ministarka Lührmann se osvrnula i na nedavno održanu Međuvladinu konferenciju između Crne Gore i EU, te ukazala da Crna Gora ima šansu da se ubrzanim usvajanjem EU standarda približi članstvu u EU.

Direktor Eko-fonda Draško Boljević govoreći o značaju međunarodne saradnje istakao je: “U ime institucije koju danas predstavljam, s ponosom ističem kontinuiranu  saradnju sa našim međunarodnim partnerima: Zelenim klimatskim fondom, Svetskom bankom, ali i onima iz zemalja bivše Jugoslavije i regiona. Samo institucionalnim umrežavanjem možemo doći do neophodnih sredstava, koja kao takva transponujemo građanima, privredi i javnom sektoru, a sve u cilju postizanja naše programske orjentacije u dijelu zaštite životne sredine“.

“Eko-fond je u prethodne tri godine sproveo određen broj javnih konkursa koji su se odnosili na pitanja energetske efikasnosti u Crnoj Gori, kako za privredne subjekte tako i za javni sektor. Pioniri smo u sprovođenju javnih konkursa prilikom ugradnje fotonaponskih sistema, koje smo realizovali u saradnji sa UNDP, a kasnije nastavili sa EPCG, čime aktivno doprinosimo kontinuiranom sprovođenju mjera energetske efikasnosti. Takođe, sproveli smo i određeni broj javnih konkursa iz oblasti zaštite životne sredine, i sklapanjem saradnje sa Zelenim klimatskim fondom  direktno nastavili sa radom na saniranju posledica klimatskih promjena kojima je Crna Gora kao i sve ostale zemlje izložena. Neophodno je istaći i značajnu ulogu koja je Eko-fondu namjenjena u sprovođenju paketa mjera pomoći Evropske komisije za potrebe saniranja posljedica energetske krize, naročito kroz segmente domaćinstava i jedne od najvažnijih privrednih grana u Crnoj Gori, a to je hotelijerstvo” naglasio je Boljević.

Direktorica Centra za klimatske promjene UDG, dr Ivana Vojinović upoznala je ministarku da Crna Gora pripada regionu Evrope koji je najranjiviji na posljedice klimatskih promjena, te da je u zadnjih 30 godina došlo je do rasta prosječne temperature za 1.1 C. Vojinović je ukazala na nužnost da Crna Gora poveća svoju klimatsku ambiciju u odnosu na smanjenje emisija gasova se efektom staklene bašte sa postojećih 35% na 55% do 2030, kao i na ubrzanje usvajanja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji bi trebalo da integriše klimatsko-energetski okvir EU do 2030. Direktorica Centra je upoznala ministarku Lührmann da čak 75% emisija gasova s efektom staklene bašte u Crnoj Gori potiče iz sektora energetike, uglavnom od proizvodnje energije zasnovane na uglju u jedinom termoenergetskom postrojenju, Termoelektrani Pljevlja, i složila se da proces energetske tranzicije i prelazak na obnovljive izvore mora da bude pravedan i socijalno prihvatljiv za građane Pljevalja i čitavu Crnu Goru.

Boljević se zahvalio organizatoru sastanka na pozivu, a ministarki dr Ana Lührmannna posjeti ocijenivši je vrlo konstruktivnom i važnom po institucije iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Sastanku su prisustvovali i Nikola Vujošević, predstavnik Ministarstva energetike i rudarstvai Jasna Sekulović ispred GIZ-a.Njemačku delegaciju predstavljali su Nj.E Peter Felten, ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori, Mareike Well i Frédéric Jörgens, iz Saveznog ministarstva vanjskih poslova i Enis Čindrak iz Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content