Bez obrazloženja odbijaju projekte i smanjuju budžete

Piše: Objavljeno: 01/12/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Skoro dvije godine nakon revizije koju je Državna revizorska institucija (DRI) sprovela u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu, ova institucija je realizovala jedva polovinu od ukupno 51 preporuke.

Kolegijum kojim je rukovodio predsjedavajući Senatom Nikola N. Kovačević sa senatorom Zoranom Jelićem utvrdio je da je realizovano 26 preporuka, 19 djelimično, dok po tri preporuke nijesu realizovane ili se nije mogao utvrditi njihov status. Veći broj preporuka koji zahtijeva dalje praćenje, kako navode iz DRI, odnose se na praćenje realizacije projekata koje Fond finansira, piše rtcg.me.

DRI je početkom prošle godine ukazao da je na uzorku od 90 projekata, od ukupno 196 koliko ih je finansirano 2020, utvrđeno da 28 odsto sredstava, odnosno 191,9 hiljada eura nije adekvatno pravdano, dok isplata za 15 odsto projekata vrijednosti 95,8 hiljada nije pravdana uopšte. Revizijom je utvrđeno da je Fond, bez odluke odgovornih lica, iako ranije isplaćena sredstva nijesu pravdali, korisnicima isplaćivao naredne tranše bez dokumentacije da su se stekli uslovi za dalja plaćanja. Zbog toga su dali negativno mišljenje i na finansijski izvještaj za tu godinu i usklađenost poslovanja sa propisima.

Fond se finansira iz budžeta, od čega 70 odsto ide na projekte za očuvanje nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta. Bivši direktor Fonda Elmir Kurtagić, kojeg je u avgustu 2020. zamijenio i sada aktuelni Emir Dacić, je za tu godinu donio odluku o finansiranju 196 projekata vrijednosti 1,1 milion eura nevladinim organizacijama, pravnim i fizičkim licima. Kako je odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za ovu godinu donijeta ljetos, tokom kontrole preporuka nijesu bili zaključeni ugovori sa korisnicima, pa će se njihova realizacija pratiti u trećem kvartalu iduće godine.

Tokom kontrole realizacije preporuka, revizori su na uzorku 20 projekata za koje je prošle godine isplaćeno 145,9 hiljada eura konstatovali da su monitoring i evaluacija unaprijeđeni, da od korisnika traže dopune izvještaja i dokumentacije, te validne dokaze da je projekat realizovan. Ipak, u većini slučajeva nijesu tražili izvještaj o aktivnostima angažovanih lica na projektu, niti potvrde o radno pravnom statusu, potrebne za obračun poreza. Komisija za vrednovanje projekata i dalje ne obrazlože zbog čega odbija pojedine projekte, niti zašto odobravaju manji iznos od traženog. Većina preostalih preporuka koje još čekaju realizaciju, takođe se odnose na proces odobravanja i praćenja projekata.

DRI će do kraja novembra iduće godine dodatnom terenskom kontrolu ponovo ocjenjivati status datih preporuka, a ovaj izvještaj dostaviće skupštinskom odboru za ljudska prava.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)