Bespovratna sredstva za samozapošljavanje dobilo 159 nezaposlenih

Piše: Objavljeno: 29/09/2021
featured image

Još 159 nezaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  (ZZZCG) dobilo je bespovratna sredstva za zapošljavanje i otpočinjanje biznisa, iz fondova Evropske unije, u vrijednosti od tri do 7.5 hiljada eura, piše PR Centar.

Ukupna vrijednost danas dodijeljenih grantova, za teže zapošljiva lica sa evidencije, iznosi 1,2 miliona eura.

To je saopšteno na konferenciji za medije na kojoj je VD direktora Zavoda za zapošljavanje, Goran Folić, potpisao ugovore sa budućim korisnicima direktne, evropske, grant podrške za nezaposlene a koja je Zavodu dodijeljena posredstvom »Programa grantova za samozapošljavanje – Za tvoj biZZZnis«. 

VD direktorica Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja Jevrosima Pejović ocijenila je da projekat predstavlja izvanredan primjer sprovođenja aktivnih mjera za zapošljavanje, navodeći da jasno ukazuje na to da je kontinuitet u sprovođenju podsticajnih mjera za samozapošljavanje jedan od najvažnijih preduslova za motivisanje nezaposlenih lica za pokretanje sopstvenog biznisa.

„To je potkrijepljeno samom dinamikom implementacije ovog projekta, koji karakteriše kontinuirani rast zainteresovanih aplikanata kroz godine implementacije sa prvobitno 135 aplikacija, koliko ih je bilo u okviru prvog poziva, na 575 aplikacija koliko ih je bilo tokom naredne godine i čak 1.027 aplikacija koliko ih je bilo ove godine, u okviru trećeg poziva“, kazala je Pejović.

Prema njenim riječima, ovaj projekat, dodjelom bespovratnih sredstava za pokretanje spostvenog biznisa nezaposlenim licima, podstiče zapošljavanje i preduzetništvo, a istovremeno doprinosi smanjenju sive ekonomije, „jer je preduzetništvo jedan od najvažnijih izvora zapošljavanja i nerijetko se događa da se broj preduzetničkih aktivnosti odvija u neformalnoj zoni“.

„U narednom periodu radićemo na podsticajima za prelaza u formalne tokove i dalje unapređenje poslovnog okruženja, kao i smanjenje poreskog opterećenja na zarade sa sadašnjih 39 odsto na 21 odsto, što je najavljeno Maršalovim planom i čime će se dodatno podstaći ekonomski razvoj, ali i otvoriti mogućnosti sadašnjim korisnicima grantova i poslodavcima za bolje poslovne rezultate i dodatno zapošljavanje u budućnosti“, poručila je Pejović. Podrške Evropske Unije Crnoj Gori kroz Akcioni dokument „Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija 2020“  koji se finansira iz budžeta Instrumenta pretpristupne podrške za 2020, godinu, ukupne vrijednosti oko 7,7 miliona eura predstavlja nastavak podrške. Pripremne aktivnosti za početak sprovođenja  projekata koji će se finansirati kroz ovaj Akcioni dokument su u toku i tokom 2022. godine očekujemo početak realizacije zajedničkih projekata koji će dati vjetar u leđa približavanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaključila je Pejović. 

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU Ingve Engstrom izrazio je zadovoljstvo što podrška EU daje opipljiv doprinos kvalitetu života građana, u ovom slučaju kroz dodjelu novih grantova za samozapošljavanje za 159 nezaposlenih lica u Crnoj Gori.

„Ova bespovratna finansijska podrška za nezaposlene dio je Zajedničkog programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Za ovaj program Evropska unija i Crna Gora izdvojile su ukupno 18 miliona eura, uključujući 3,5 miliona eura direktne grant podrške za nezaposlene. Od oktobra 2019., kroz tri uzastopna poziva smo dodijelili bespovratna sredstva za samozapošljavanje za ukupno 459 nezaposlenih lica širom zemlje, čime su dobili priliku da ostvare svoje snove i unaprijede svoju egzistenciju uspostavljanjem sopstvenog biznisa“, naglasio je Engstrom.

VD direktora ZZZCG, Goran Folić, poručio je da je ova vrijedna, konkretna i vidljiva podrška crnogorskoj privredi i posebno, u ovoj teškoj situaciji sa pandemijom COVID 19, našem oslabljenom preduzetništvu svijetli primjer predanog, trogodišnjeg, rada i rezultat izuzetne i intezivne saradnje Crne Gore, Evropske komisije i Delegacije EU u našoj državi.

„EU, na ovaj način, doprinosi smanjenju sive ekonomije i siromaštva, kao i povećanju zaposlenosti. Podstiče preduzetništvo odnosno stvara preduslove za otvaranje novih radnih mjesta…Zahvaljujući “Programu grantova za samozapošljavanje” još 159 nezaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje dobilo je bespovratna, evropska, sredstva za zapošljavanje i otpočinjanje biznisa“, rekao je Folić.

Kazao je da ukupna vrijednost danas dodijeljenih grantova, teže zapošljivim licima sa evidencije, mladima, ženama, i dugotrajno nezaposlenim, iznosi 1,2 miliona, ističući da više od 70 odsto korisnika, koji su kroz prva dva poziva dobili ovakvu vrstu podrške od EU, i dalje radi.

„Zato ću i sa ovog mjesta i današnjim dobitnicima, ali i onima koji grant već uspješno koriste, uputiti najiskrenije čestitke i poželjeti mnogo uspjeha. Da vam dodijeljena, evropska sredstva, budu polazna motivacija i podstrek! Da ih efikasno i namjenski trošite upravo za realizaciju planirane ideje koja će izroditi održiv, domaći, valjan biznis! Da svi radite i svi da trajete! Da, u narednom periodu, prošitite posao. Uposlite i članove porodice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Vaš opstanak u Crnoj Gori snaži čitavu zajednicu i pravda svrsishodnost ulaganja u preduzetništvo“, poručio je Folić.

Program grantova za samozapošljavanje« sprovodi Zavod u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja a Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći (CFCU) je ugovaračka institucija sa kojom je potpisan ugovor iz kojeg se finansira i današnja dodjela grantova.

Predstavnik Direktorata za ugovaranje i finansiranje EU pomoći Aleksandar Marković rekao je da se implementacijom ugovora u okviru projekta nastoji ostvariti povećanje efektivnosti i obuhvatnosti aktivnih mjera na tržištu rada, kao i smanjenje nezapošljenosti, aktiviranjem pomenutih mjera koje promovišu samozapošljavanje.

„Vjerujemo da je finansijska podrška koja se obezbijeđuje putem ovog granta snažan podsticaj nezaposlenim licima, dodatno pogođenim situacijom sa virusom COVID 19, kojima će se obezbijediti ne samo pokretanje biznisa i zapošljavanje već i održivost projekta“, istakao je Marković.

Ocijenio je da projekat samozapošljavanja doprinosi jačanju kapaciteta znanja i iskustva krajnjih korisnika, kroz adekvatan monitoring sprovođenja projekata, organizaciju motivacionih, kao i radionica podrške za zainteresovane podnosioce projekata.

„Tome u prilog svjedoči i činjenica da je iz poziva u poziv interesovanje aplikanata bilo u porastu“, dodao je Marković.

Dobitnik granta Đorđe Luketa rekao je da za svoju biznis ideju – osnivanje fudbalskog kluba nije imao sredstava, ali da ih je sad obezbijedio uz podršku ZZZCG.

„Ovo je projekat koji nam svima znači, pogotovo nama mladima i dugoročno nezaposlenima da ostvarimo svoje ideje, da postanemo preduzetnici i svoji ljudi. Zahvaljujem ZZZCG na ovim sredstvima da ideju sprovedem u djelo. Želimo da svoj djeci iz kluba obezbijedimo ono što ciljamo i da klub dovedemo na veći nivo“, rekao je  Luketa.

Mia Pejović, koja je takođe dobila grant,kazala je da pet godina proizvodi reciklirani papir, a da joj novac koji je dobila od ZZZCG znači da taj posao nadogradi.

„U pitanju je eko priča, recikliranje papira. U planu je da se rade radovi koji će biti u cilju turističke promocije Crne Gore. Radim i na realizaciji čašica za bustovanje biljaka. Sve će to biti proizvodi od papira“, navela je Pejović.

Dobitnica granta Emica Krivokapić rekla je da je dobila 7,5 hiljada eura za biznis kojim je predviđeno uzgajanje kalifornijske gliste i proizvodnja humusa – glistenjaka.

„Mislim da ćemo biti prvi i jedini registrovani proizvođač humusa u Crnoj Gori. Za sad radimo ja i suprug. Nadam se da će biti potrebno da se zapošljavaju i drugi sezonski, s ozbirom na princip posla, a kasnije ćemo da vidimo ako se nešto bude proširivalo“, navela je Krivokapić.

Sa korisnicima će u roku od 30 dana biti direktno uplaćen iznos do 80 odsto sredstava. Preostali dio biće uplaćen nakon dostavljanja svih dokaznih dokumenata o prihvatljivim troškovim, nastalim tokom izvođenja projekta. Novoregistrovana djelatnost mora raditi najmanje 12 mjeseci.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content