Bečić: Nasilje nad ženama u politici neprihvatljivo

Piše: Objavljeno: 05/03/2021
featured image

Nasilje nad ženama u politici je neprihvatljivo, a snažna osuda mizoginije korak je koji se ne smije preskočiti, poručio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, na konferenciji povodom predstavljanja istraživanja Ženske političke mreže (ŽPM) o nasilju nad ženama u politici.

Bečić je istakao da je nasilje bilo koje vrste potpuno neprihvatljivo, te da svako nasilje mora biti po zakonu kažnjeno i da tu ne smije biti izuzetaka ili trulih kompromisa, piše rtcg.me.

“Želim da pošaljem snažnu poruku osude svakog seksističkog, mizoginog i uopšte diskiminatornog komentara kojima smo, nažalost, suviše često mogli da svjedočimo u posljednje vrijeme na javnoj sceni, i to upravo u odnosu na žene u politici“, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, snažna osuda svih činilaca društva, a naročito donosilaca odluka, u odnosu na pomenute izlive seksizma i mizoginije korak je koji se ne smije preskočiti da bismo došli do ambijenta u kojem neće biti mjesta za bilo kakvo nasilje, pa ni za nasilje ove vrste.

“Izostanak glasne i efikasne reakcije države sigurno bi vodio do vraćanja u mračne filmove prošlosti kada se nipodaštavanje i nasilje nad ženama smatralo opšteprihvaćenim“, rekao je Bečić.

Kako je naveo, korak koji slijedi je preduzimanje konkretnih radnji za suzbijanje te negativne društvene pojave koja postoji već dugo, ali je sada značajno kulminirala.

On je istakao da su, ipak, vidljivi određeni pomaci na planu kretanja ka ravnopravnosti žena u politici, kojima su i ŽPM i UNDP, između ostalih, značajno doprinijeli.

“Društvo jednakih članova san je mnogih generacija, žena i muškaraca koji su tako iskreno vjerovali u obećanje slobode i pravde. Jednom riječju, prava jednakih za sve, a nasilje nad ženama u politici udaljava nas od mogućnosti da san o ravnopravnsti postane java“, rekao je Bečić.

Kako je dodao, otpor na političko učešće žena u svojoj osnovi imaju dogmatski pristup životu.

“Ovo je otpor prema progresivnim tokovima u društvu, stoga uloga svih društvenih aktera da podižu svijest i informisanost o ovoj temi je od krucijalnog značaja“, kazao je Bečić.

Kako je rekao, medijsko izvještavanje ili prenošenje objava koje banalizuju, objektivizuju ili vrijeđaju žene u politici ne samo što krši njihova osnovna ljudska prava, nego negativno utiče na razvoj politika i sprečava konsolidaciju i progres demokartije.

“U našoj viziji je društvo ravnopravnih žena i muškaraca, bezbjedno i otvoreno za svaki vid različitosti, u kom svako, bez obzira na pol, naciju, religiju ili bilo koje drugo svojstvo, ima pravo da, pored ostalog, i kroz politiku aktivno sudjeluje u oblikovanju snažnog progresivnog i modernog društva. Žene u politici moraju biti ravnopravne sa muškarcima u pravima i obavezama i tačka. Žao mi je što su pomenuti ciljevi, za koje se još borimo, skoro isti oni za koje su se naše pretkinje i preci borili stotinak godina unazad“, naveo je Bečić.

Kako je poručio, za to se svi moraju boriti.

“I obećavam da ćemo se boriti sve dok ovi postulati umjesto ciljeva ne postanu stvarnost i naša svakodnevica”, zaključio je Bečić.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava