Banke uplatile 1,6 miliona eura Sanacionom fondu

Piše: Objavljeno: 25/08/2022
featured image

Sve komercijalne banke uplatile su do 31. jula redovni godišnji doprinos za Sanacioni fond, u ukupnom iznosu od 1,6 miliona eura, rečeno je Pobjedi u Centralnoj banci (CBCG).

To je prva uplata u fond koji služi za pomoć domaćim bankama sa problemima u poslovanju. Osnivanje Sanacionog fonda predviđeno je Zakonom o sanaciji kreditnih institucija koji je usvojen 2019. godine, ali je usljed problema sa pandemijom njegova primjena odložena.

Banke će novac za fond uplaćivati u narednih deset godina, kako bi do 2031. on raspolagao sa najmanje jedan odsto iznosa garantovanih depozita.

“Rok za uplatu redovnog godišnjeg doprinosa za sljedeću godinu je 30. jun 2023”, naveli su iz CBCG.

Na pitanje na koji način se određuje iznos mjesečnog doprinosa neke banke, iz CBCG su odgovorili da to zavisi od više faktora propisanih zakonskom i podzakonskom regulativom.

“CBCG utvrđuje visinu godišnjeg doprinosa uzimajući u obzir zakonom zahtijevani iznos sredstava Sanacionog fonda, sa ciljem dostizanja najmanje jedan odsto iznosa garantovanih depozita svih kreditnih institucija, do 31. jula 2031. godine, po stanju utvrđenom na bazi godišnjih finansijskih iskaza za prethodnu godinu. Dodatno, način izračunavanja redovnih doprinosa utvrđen je Odlukom o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinosa koje kreditne institucije uplaćuju Sanacionom fondu, pri čemu CBCG utvrđuje godišnje doprinose koje plaća svaka kreditna institucija, srazmjerno njihovoj veličini i rizičnom profilu, na osnovu podataka koje kreditne institucije dostavljaju CBCG”, pojasnili su iz vrhovne monetarne institucije.

Prilikom određivanja različitih pokazatelja rizika, CBCG, kako dodaju, uzima u obzir značaj tih pokazatelja i, kao posljedicu toga, vjerovatnoću korišćenja aranžmana finansiranja u slučaju sanacije kreditne institucije i u skladu sa navedenim vrši se obračun redovnog godišnjeg doprinosa za Sanacioni fond.

Planirano je da se novac iz fonda koristi za pomoć bankama koje se suoče sa problemima u poslovanju, shodno namjenama predviđenim Zakonom o sanaciji kreditnih institucija. To, pored ostalog, podrazumijeva davanje garancija za imovinu ili obaveze banke, odobravanje zajmova banci u sanaciji, kupovinu njene imovine.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)