Anketa za 2021. pokazala : Stopa nezaposlenosti 16,6 odsto

Piše: Objavljeno: 30/03/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

U Crnoj Gori je tokom 2021. godine bilo 254,8 hiljada radno aktivnog stanovništva od kojih je 212,6 hiljada ili 83,4% zaposlenih i 42,2 hiljade ili 16,6% nezaposlenih lica. To je pokazala Monstatova “Anketa o radnoj snazi”. Podaci pokazuju i da je 53,6% nezaposlenih tražilo posao dvije godine i duže.

“Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2021. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 254,8 hiljada od kojih je 212,6 hiljada ili 83,4% zaposlenih i 42,2 hiljade ili 16,6% nezaposlenih lica”, saopštio je Monstat.

Kako navode u 2021. godini (od januara do decembra), anketirano je 7.818 domaćinstava na teritoriji Crne Gore, piše rtcg.me.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (21.160 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (18 427 lica).

“Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 244,5 hiljade lica. Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u 2021. godini stopa aktivnosti je 51,0%, stopa zaposlenosti je 42,6%, stopa nezaposlenosti je 16,6% i stopa stanovništva van radne snage je 49%”, pokazuju podaci Monstat-a.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 141,0 hiljada ili 55,3% čine muškarci, a 113,8 hiljada ili 44,7% čine žene.

“Od ukupnog broja zaposlenih 116,8 hiljada ili 54,9% čine muškarci, a 95,8 hiljada ili 45,1% čine žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 24,1 hiljada ili 57,2% čine muškarci, a 18 hiljada ili 42,8% čine žene”, navodi Monstat.

Najveći broj aktivnog stanovništva čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 162 hiljade.

Pored toga najveći broj zaposlenih čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 134 hiljade zaposlenih lica.

“Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 60,3% lica imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 33,3%, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 6,4%. Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 64% njih ima završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 23,7%, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 12,3%”, pokazuju podaci iz ankete.

U prošloj godini 12,8 hiljada ili 30,3% nezaposlenih je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, do dvije godine 6,8 hiljada ili 16,1% nezaposlenih lica je tražilo posao, dok je 22,6 hiljada ili 53,6% nezaposlenih tražilo posao dvije godine i duže.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava