Aktivnim dijalogom privatnog i javnog sektora do boljeg poslovnog okruženja

Piše: Objavljeno: 28/07/2022
featured image

Blagovremenim, kontinuiranim i aktivnim dijalogom privatnog i javnog sektora se na sistemski način rješavaju izazovi, a ujedno se postiže viši nivo uzajamnog razumijevanja, poručili su predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović i ministar javne uprave Marash Dukaj.

Kako je saopšteno, tome će doprinijeti i Memorandum o saradnji koji su Vuksanović i Dukaj potpisali u okviru programa Američke privredne komore „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.

Kako je kazala Vuksanović, saradnja poslovne zajednice sa donosiocima odluka na stvaranju jasne, nedvosmislene i primjenjive regulative doprinosi kreiranju stabilne poslovne klime koja omogućava očuvanje postojećih investicija, ali i privlačenje novih.

„Program Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga omogućava da kroz rad naših Komiteta ukrstimo argumente i mišljenja, kao i da iskoristimo know–how naših kompanija prilikom kreiranja politika i zakonskih rješenja. Uključivanje poslovne zajednice u izradu propisa doprinosi smanjivanju biznis barijera, nelojalne konkurencije, ali i suzbijanju sive ekonomije. Zato nas raduje buduća saradnja na unapređenju politika i mjera za razvoj informacionog i digitalnog društva, izradi i sprovođenju strateško-analitičkih dokumenta u oblasti e-uprave, informacionog društva i digitalizacije. Uvjereni smo da upravo to dovodi do lašeg poslovanja, modernizacije procesa rada, kao i većoj transparentnosti i produktivnosti,“ rekla je Vuksanović.

Foto: gov.me

Predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore istakla je važnost digitalne tranformacije, koja će, između ostalog, omogućiti dodatni razvoj e-servisa koji olakšavaju poslovanje privredi.

Ministar Dukaj je istakao da mu je drago da Ministarstvo javne uprave nastavlja saradnju  sa Američkom privrednom komorom u Crnoj Gori u oblastima vladavine prava i transparentnog poslovnog okruženja.

„ U saradnji sa Američkom privrednom komorom u Crnoj Gori, radićemo na unapređenju politika i mjera za razvoj informacionog društva i digitalnog poslovanja, u cilju većeg povjerenja građana i privrednika. Siguran sam da će ovaj Memorandum doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori  zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama u svim oblastima iz nadležnosti Ministarstva javne uprave“, rekao je Dukaj.

Potpisivanjem ovog, zajedno sa Memorandumima potpisanim sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom finansija, Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja Američka privredna komora razvija saradnju sa Vladom Crne Gore početu 6. juna na događaju “Otvoreno sa Premijerom” kada je potpisan krovni Memorandum o saradnji na programu „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.

Kroz program „Vladavina dijaloga“ Američka privredna komora želi da doprinese predvidljivom i transparentanom  poslovnom ambijentu koji je zasnovan na vladavini prava u cilju privlačenja renomiranih investitora iz SAD-a i zapadno-evropskih zemalja. 

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content