15 miliona podrške Evropske unije za bolje upravljanje granicama i migracijama u Crnoj Gori

Piše: Objavljeno: 25/05/2023
featured image

Foto: Mediabiro

Delegacija Evropske unije, Vlada Crne Gore i misija Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Crnoj Gori zajednički su obilježili početak programa “Podrška Evropske unije za migracije i upravljanje granicama u Crnoj Gori” u čijem će fokusu biti jačanje nacionalnih kapaciteta za upravljanje migracijama. Projekat finansira Evropska unija sa 15 miliona eura, a sprovodiće IOM za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u naredne četiri godine. 

Na ceremoniji sa relevantnim akterima iz oblasti migracija i upravljanja granicama, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Ažić, ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i viša programska koordinatorka IOM-a za upravljanje migracijama Zapadnog Balkana Donatella Bradić, zvanično su se obratili prisutnima sa naglaskom na efikasnu saradnju i uspješnu implementaciju, piše Mediabiro.

Ambasadorke Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa je izjavila da jetema upravljanja neregularnim migracijama i čuvanja granica u EU i na Zapadnom Balkanu od izuzetne važnosti za Evropsku uniju.

„EU je dodjelila preko 200 miliona eura za podršku Zapadnom Balkanu u ovoj oblasti s fokusom na borbu protiv krijumčarenja, upravljanje granicom, pravosudnu i policijsku saradnju, jačanje kapaciteta i važnu infrastrukturu i opremu. Crna Gora je naš ključni partner i imamo mnogo zajedničkih izazova koje treba da riješimo. Ovaj projekat će Crnoj Gori donijeti znanje, izgradnju ključne i neophodne infrastrukture i nabavku opreme. Pomoći da se povećaju kapaciteti crnogorskih vlasti kako bismo zajedno obezbijedili sigurnije granice. Crna Gora može dokazati da nastavlja da bude pouzdan i posvećen partner kada je u pitanju upravljanje migracijama,“ rekla je ambasadorka Popa.

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić je zahvalio Delegaciji EU i drugim međunarodnim partnerima koji svojom podrškom doprinose osnaživanju kapaciteta Crne Gore za upravljanje granicom. Ministar je kazao da će Crna Gora nastavkom implementacije novog koncepta integrisanog upravljanja granicom, dodatnim jačanjem kapaciteta i zajedničkim djelovanjem organa uključenih u ovaj sistem, smanjiti prijetnje usmjerene na bezbjednost granice, obezbijediti nesmetan protok ljudi i roba preko državne granice uz sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala i prevenciju neregularnih migracija.  

Na ovaj način, omogućiće se da Crna Gora zaista bude na braniku Evropske unije čime ostvarujemo zajednički cilj – jačamo bezbjednost naših i građana EU.

Viša subregionalna programska koordinatorka IOM za upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu, Donatella Bradić je pohvalila Vladu Crne Gore na napretku koji je postigla u uspostavljanju i operacionalizaciji integrisanog upravljanja granicom. Povećani izazovi u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima će ostati prioritet među IOM-ovim ciljevima kako na regionalnom tako i na nacionalnom nivou, a ujedno i regionalna koordinacija kao i razvoj kapaciteta. Ovaj projekat će svakako osigurati da se postavljeni ciljevi dodatno ojačaju.

Kroz ovu važnu intervenciju, Crna Gora će ojačati tehničke kapacitete za implementaciju EU komplementarnog sistema identifikacije i registracije migranata, kao što je Eurodac. Sistem registracije i identifikacije migranata u skladu sa standardima EU je preduslov za pristupanje EU, stoga će saradnja i razmjena ekspertize sa državam članicama EU biti integrisana u radni tok projekta.

U okviru usložnjavanja dinamike migracionih tokova na Zapadnom Balkanu, izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru za 2022. godinu je identifikovao nedostatke i potrebe za daljim institucionalnim jačanjem u oblasti upravljanja granicama i bezbjednosti granica.

IOM će u okviru ovog projekta tokom naredne četiri godine sprovesti niz sistemskih intervencija u cilju usklađivanja nacionalnih pravnih okvira sa međunarodnim i standardima EU. Projekat će sadržati nekoliko glavnih komponenti koje će se fokusirati na izgradnju zgrade Nacionalnog koordinacijskog centra, uspostavljanje sistema za registraciju identifikaciju migranata -EURODAC te jačanje infrastrukture za nadzor državne granice, praćeno odgovrajućom komponentom za izgradnju kapaciteta.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak u procesu pristupanja EU, naročito u kontekstu pregovaračkog poglavlja 24 nastojeći da doprinese postizanju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom integrisanog upravljanja granicom (IBM) i Šengenskog akcionog plana u oblastima bezbjednosti granice, identifikacije i registracije migranata, upravljanja informacijama i cjelokupnog nadzora i upravljanja granicom u skladu sa ljudskim pravima na plavim i zelenim granicama.

„Aktivnosti IOM-a planirane su kroz novi UNSDCF 2023-2027 u Crnoj Gori i ovaj projekat je sastavni dio Strateškog prioriteta 3 UNSDCF-a: Socijalna kohezija, upravljanje usmjereno na ljude, vladavina prava i ljudska prava. Kancelarija IOM-a u Crnoj Gori ostaje posvećena pružanju podrške Vladi na njenom putu ka pristupanju EU, ispunjavanju ciljeva održivog razvoja i Globalnog sporazuma o migracijama u skladu sa svojim mandatom“, izjavio je Rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori, Piter Lundberg. 

U sklopu podrške zemlji u oblasti migracija, IOM Crna Gora sa partnerima u kontinuitetu radi na razvoju funkcionalnog, djelotvornog i integrisanog sistema upravljanja granicom kroz ciljane aktivnosti koje, između ostalog, podrazumijevaju unapređenje infrastrukture, jačanje tehničkih kapaciteta za nadzor granice, identifikaciju i sisteme registracije i izgradnju kapaciteta profesionalaca za implementaciju integrisanog upravljanja granicom. 

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content