Žene u politici

Piše: Objavljeno: 16/02/2019
featured image

ŽENA U POLITICI – MOĆ ILI SVAKODNEVNA BORBA

Kada slušamo izlaganja neke od aktuelnih pripadnica aktuelnih stranaka, često se stiče utisak da su društveno moćne, da čine određena djela i akcije koji stvarno imaju uticaj na život svih građanki i građana. Ovakvih slučajeva, naravno, ima. Kroz istoriju su mnoge žene, koje su se izborile sa svim barijerama na koje su svakodnevno nailazile, ostvarile značajan uticaj sa pozicija na kojima su bile. Međutim, šta je, ono što najviše koči većinu žena koje odluče da se bave politikom, i zbog čega one nijesu u istoj poziciji kao i njihove kolege muškarci?

Određena politička pozicija daje moć, u smislu što svako ko se na njoj nađe, može da donese određene odluke koje imaju uticaj na život građanki i građana te zemlje. Kada je na toj poziciji muškarac, on uglavnom te odluke donosi relativno brzo, uz adekvatnu podršku svojih stranačkih kolega, sa prilično visokim stepenom slaganja. Kada se radi o ženi, ono što je karakteristično za donošenje odluka je upravo duže predthodno analiziranje svih činilaca koji je određuju, kao i preispitivanje same odluke nakon njenog donošenja. Što se tiče samog slaganja sa odlukom, nije rijedak slučaj ni da samo njeno donošenje bude podcijenjeno baš zato jer je u pitanju žena. Često se i članstvo žena u strankama, od strane muških kolega zna prokomentarisati kao „uljepšavanje stranaka“, što samo po sebi obezvrijeđuje inteligenciju samih žena članica.

Ono što je bio jedan od aktuelnih poteza država u regionu je zakonsko utvrđivanje određenog procenta broja žena u parlamentu, kako bi se samim tim njihovo učešće u politici povećalo. Ovaj korak je sprovođen tako što, ko prvo, procenat uopšte nije bio proporcionalan odnosu udijela žena i muškaraca u stanovništvu, zapravo, poželjan procenat se vrtio oko 30% žena u parlamentu, što je daleko ispod njihovog udijela u stanovništvu. Drugo, žene koje su u izvesnom vremenu „popunile“ ovaj broj, većinom su birane u odnosu na stepen poslušnosti strankama, umjesto stepena sposobnosti i kvalifikacija, kao i onoga što zaista mogu da učine za zemlju u kojoj žive.

Žene u politici, bar one koje svoju ulogu shvataju ozbiljno i krajnje odgovorno, zapravo same znaju kroz šta sve svakodnevno prolaze kada je njihov politički angažman u pitanju. Rijetke koje uspiju da svojim doprinosom zaista utiču na poboljšanje stanja u državi, zapravo su najviše svjesne koliko je ogromna šteta što je upotrebljivost žena kao ljudskog resursa u ovom smislu, zanemarena.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content