Žene u nauci i IT-u

Piše: Objavljeno: 14/03/2021
featured image

Danas je udio žena u IT sektoru između 20 i 30 procenata širom svijeta, a predviđa se da će u slijedećih 5-10 godina taj udio iznositi čak 40 procenata! U Evropi, rodni jaz u STEM industrijama (nauka, tehnologija, inžinjerstvo i matematika) posebno je velika u informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Zašto je potrebno osnažiti žene u IT-ju?

Vizija ravnopravnog i otvorenog društva podrazumjeva da svi, bez obzira na rod, imaju pristup inovacijama, kao i obrazovanju u tech oblastima – kako radi što boljeg razumijevanja svijeta budućnosti, tako i zbog doprinosa koji mogu pružiti.

Potrebno je razbiti predrasude da su IT zanimanja prvenstveno muška i da je programiranje jednolično.

Naprotiv, posao programera je dinamičan i kreativan i oni su ti koji danas mijenjaju svijet. Neka predviđanja svjedoče da za 15 godina pola današnjih zanimanja neće ni postojati, pa je naša realnost da se treba okrenuti IT-ju, novim tehnologijama i novim zanimanjima koja se otvaraju.

Zanimljivo je da su muškarci konačno preuzeli programersko zanimanje tek kada je kompjuterska nauka počela da ulazi na fakultete. Tada su se plate u IT industriji povećale i od programiranja stvorile prestižno zanimanje. Danas u velikim IT kompanijama čak ni četvrtinu zaposlenih ne čine žene. Na primjer, u Google-u, koji se deklariše kao kompanija koja se bori za veći diverzitet, tek 20 odsto inženjera su žene.

Istraživanje časopisa The Guardian je pokazalo da od 73% ispitanika, među kojima su i muškarci i žene, smatra da je ICT industrija seksistička, a 52% njih smatra da su žene manje plaćene od muškaraca za obavljanje istog posla.

Koliko je žena prepoznatljivo u svijetu IT-a?

Od samog početka školovanja, djevojčice nijesu ohrabrivane da se opredijele za ovu oblast. Malo je poznatih žena u svijetu tehnologija koje bi služile kao uzor i podrška budućim generacijama. Iako se smatra da je prvi programer u svijetu bila žena, Ada Lavlejs, i uprkos tome što je programiranje na samom početku bilo nazivano „ženskim poslom“, poslednje tri decenije broj ženskih programera je znatno opao.

Danas su programeri ili programerke ti koji ne moraju da brinu da li će imati posla i kolika će im biti plata. Sa razvojem IT tržišta ubrzano raste potreba za kvalitetnim kadrom koji će odgovoriti na sve izazove.

Konačno se cijeni koliko neko zna i ima želju za usavršavanjem i napredovanjem. Danas ćete u programerskoj profesiji, ako se samo malo potrudite, uspjeti da izgradite fantastičnu karijeru. Sve što vam je potrebno jeste da steknete znanje koje je i te kako dostupno na razlišitim platforma.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content