Zaključeno prvo istopolno životno partnerstvo u Glavnom gradu

Piše: Objavljeno: 04/08/2021
featured image

U Podgorici je danas zaključeno prvo istopolno životno partnerstvo između državljanki Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Matičari Sekretarijata za lokalnu samoupravu su partnerke upoznali sa pravima i obavezama, shodno odredbama Zakona o partnerstvu lica istog pola, nakon čega su partnerke dale saglasnost za sklapanje partnerstva. 

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je ranije preduzeosve neophodne korake u cilju adekvatne implementacije Zakona, te su matičari Glavnog grada pohađali seminare i obuke na tu temu, koje je organizovala crnogorska LGBTQ asocijacija Queer Montenegro i nevladina organizacija Juventas.

Kako je saop[teno, zapošljeni u Sekretarijatu upoznali su se sa detaljima o polnom i rodnom indetitetu, značenjima termina i pravima pripadnika LGBTIQ zajednice, te su bez poteškoća pristupili sklapanju ovih životnih partnerstava.

Glavni grad čestita partnerkama na sklopljenom životnom partnerstvu, uz poruku da je sloboda apsolutna kategorija i svaki čovjek, bez izuzetka, treba da uživa jedanka prava i živi u skladu sa ličnim opredjeljenjem.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content