Za žensko preduzetništvo ove godine izdvojili 35 hiljada eura

Piše: Objavljeno: 27/02/2021
featured image

Opština Bar je u posljednje dvije godine plasirala blizu 70 hiljada eura za razvoj ženskog preduzetništva, dok je ove godine za tu namjenu izdvojila 35 hiljada eura, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu tog grada.

Sekretarka Sekretarijata za privredu, Sanja Mitrović, kazala je da su na taj način u posljednje dvije godine podržali 16 preduzetničkih ideja u kojima su žene nosioci biznisa.

“Stepen zainteresovanosti koji su preduzetnice pokazale u dosadašnjem periodu samo je dodatno potvrdio ispravnost naše odluke da pružamo podršku ženama u biznisu, te smo i za tekuću godinu planirali sredstva za ovu namjenu u iznosu od 35 hiljada eura, za koja očekujemo da će blagovremeno, kao i prethodnih godina biti plasirana”, rekla je Mitrović agenciji Mina-business.

Time će, kako je navela, podsticati dalje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta, poboljšanje performansi postojećih preduzeća, kao i stvaranje novih preduzeća u vlasništvu žena, što će doprinijeti i unaprijeđenju ukupnog ekonomskog razvoja.

Mitrović je podsjetila da su, samim formiranjem nove organizacione jedinice na nivou lokalne uprave, Sekretarijata za privredu, jasno definisali da će posebna pažnja rada lokalne administracije biti usmjerena na razvoj preduzetništva, podršku novim biznis idejama, a posebno jačanju preduzetničkih kapaciteta žena i njihovog ekonomskog osnaživanja, te kreiranja rodno uravnoteženog poslovnog ambijenta.

“S obzirom na činjenicu da do 2018. godine lokalna uprava nije pružala ovakav vid podrške preduzetnicama, naš zadatak na početku mandata bio je stvaranje formalno-pravnih preduslova za plasiranje sredstava kroz pripremu i usvajanje odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i utvrđivanje drugih akata i procedura koji će omogućiti raspodjelu sredstava planiranih kroz posebnu budžetsku liniju”, objasnila je Mitrović.

Ona je kazala da su nastojali da novi vidovi podrške ženskom preduzetništvu koje realizuje lokalna uprava budu prezentovani široj javnosti, kao i da svi zainteresovani budu blagovremeno informisani o načinu i postupku raspodjele.

“Kroz organizaciju Info dana naša je namjera bila da sve zainteresovane kroz direktnu komunikaciju upoznamo sa svim pojedinostima i uslovima neophodnim za apliciranje na javnom pozivu”, dodala je Mitrović.

Ona je, odgovarajući na pitanje koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Crnoj Gori, kazala da se aktivnom politikom unapređenja uslova za razvoj preduzetništva stvaraju uslovi da mala i srednja preduzeća budu nosioci ekonomskog razvoja Crne Gore.

“Žensko preduzetništvo je najbrže rastuća kategorija u preduzetničkom svijetu i jedan od glavnih faktora koji doprinosi razvoju ekonomije jedne zemlje”, navela je Mitrović.

Posljednjih godina, kako je rekla, raste broj biznisa kojima upravljaju žene, ali taj broj je još daleko ispod standarda iz zemalja Evropske unije (EU). Lokalne samouprave u Crnoj Gori doprinose razvoju ženskog preduzetništva kroz uvođenje posebnih linija podrške ženama preduzetnicama što dodatno ohrabruje i podstiče žene da budu nosioci biznisa.

Ona je, govoreći o ključnim barijerama sa kojima se susreću žene preduzetnice, kazala da se one u poslovnom svijetu doživljavaju kao neravnopravni igrači u odnosu na muškarce. Nejednak status, nedovoljna razvijenost rodno osjetljivih politika, te sektori u kojima dominiraju muškarci i porodične obaveze, doprinose tome da je žensko preduzetništvo ograničeno, odnosno da je njegov razvoj usporen.

“Za otklanjanje takvih i sličnih barijera u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir i mogućnost za preduzimanje mjera na eliminaciji diskriminacije i postizanju rodne ravnopravnosti, ali praksa govori da je glavni problem njihovo nedovoljno korišćenje”, smatra Mitrović.

Takođe, jedan od ključnih faktora nedovoljno razvijenog ženskog preduzetništva jeste i nedostatak finansija, te je u cilju prevazilaženja tog problema Opština Bar opredijelila značajna finansijska sredstva u vidu bespovratne podrške koja olakšava da žene započnu biznis ili da već postojeći unaprijede.

“Pandemija koronavirusa uticala je na sve sfere privrede što za posljedicu ima ozbiljne poremećaje ekonomije Crne Gore. Takva situacija nije zaobišla ni žensko preduzetništvo, a kao najznačajnija posljedica toga je smanjena potrošnja, te je neophodna prilagodljivost aktuelnoj situaciji i brzo djelovanje u vidu drugačijeg pristupa tržištu”, ocijenila je Mitrović.

Prema njenim riječima, žene preduzetnice su intuitivne, hrabre i kroz međusobnu podršku će uspjeti da prevaziđu ozbiljne posljedice pandemije.

“Opština Bar je svoju ulogu prepoznala kao partnersku prema svim biznisima koji se suočavaju sa posljedicama pandemije, te je u prethodnom periodu plasirala značajna sredstva sa namjerom da i u ovoj godini pomogne u oporavku i nastavku daljeg poslovanja”, navela je Mitrović.

Ona je kazala da je, imajući u vidu trenutnu situaciju, teško predvidjeti u kom pravcu će se razvijati preduzetništvo, međutim Opština Bar će i u narednom periodu nastaviti da pruža kako finansijsku, tako i nefinansijsku podršku.

“Kako bi se poboljšao razvoj ženskog preduzetništva neke od aktivnosti na koje treba staviti akcenat su online obuke kojima bi se ojačale preduzetničke sposobnosti. Veoma je bitno u kontinuitetu raditi na motivaciji preduzetnica, pružati im mentoring usluge, raditi na promovisanju ženskog preduzetništva i podizati svijest javnosti o njegovoj važnosti”, smatra Mitrović.

Ona je ocijenila da je veoma značajno da se u kontinuitetu obezbjeđuju dodatna finansijska sredstava, uvode olakšice za žene preduzetnice te njihovo umrežavanje, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

“U savremenom tržišnom ambijentu veoma je važno raditi i na unapređenju inovativnosti i kreiranju ponude koja će biti originalna i kreativna”, zaključila je Mitrović.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content