Vlada utvrdila Predlog strategije za razvoj ženskog preduzetništva

Piše: Objavljeno: 07/10/2021
featured image

,, Promocija ženskog preduzetništva predstavlja jedan od prioriteta  razvoja Crne Gore, koji je usmjeren ne samo na žene preuzetnice, već mnogo više na kreatore relevantnih  politika i društvo u cjelini. Promjenom svijesti o značaju i ulozi  ženskog preduzetništva, potencijalima i potrebama, uz  pozitivnu diskriminaciju,  moguće  je očekivati  da se okupe svi neophodni resursi koji će obezbijediti potrebne promjene i postavljanje ženskog preduzetništva u središte ekonomskog razvoja”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Dodaju da realizacijom Strategije žele uticati na: ekonomsko osnaživanje žena, jačanje konkurentnosti ženskog preduzetništva i efektivnu javnu politiku koja promoviše i podržava žensko preduzetništvo.

,, Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024., definiše okvir, strateške ciljeve i mjere podrške razvoju ženskog preduzetništva u narednom periodu.  Sastavni dio Strategije predstavlja Akcioni plan za njenu implementaciju. Kroz Akcioni plan su utvrđene konkretne aktivnosti čija realizacija treba da doprinese ostvarenju strateških ciljeva. Akcionim planom se definišu indikatori rezultata, vremenski period realizacije i potrebna finansijska sredstva na godišnjem nivou”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, realizovane mjere i aktivnosti u implementaciji prethodne Strategije su doprinijele značajnom napretku u razvoju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori u posljednjem periodu.

Danas je, kako pojašnjavanju, po podacima Poreske uprave, približno 23% preduzeća u vlasništvu žena.

,,Podatak iz 2011. godine govori da je u Crnoj Gori samo 3.021 preduzeća bilo u većinski ženskom vlasništvu, dok u 2020. godini ta brojka iznosi 7.584 preduzeća, što je rezultat primjene politike ženskog preduzetništva i specifične programske podrške u prethodnom periodu”; saopšteno je iz MEK-a.

Smatraju da je u narednom periodu jako važno ostvariti transformaciju sa procesa kreiranja ka efikasnoj implementaciji politike ženskog preduzetništva, i to kroz ciljanu programsku podršku namijenjenu ženama preduzetnicama shodno njihovim razvojnim potrebama.

,, Takav pristup je neophodan sa aspekta pristupa finansijama, ali i sa aspekta promocije ženskog preduzetništva i obezbjeđivanja poslovnih usluga i obuka usmjerenih na osnivanje i rast biznisa preduzetnica i podizanje konkurentnosti preduzeća koje će im omogućiti razvoj inovativnih potencijala i pristup novim tržištima. To se posebno odnosi na podršku preduzetnicama izvan Podgorice”, zaključuje se u saopštenju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content