Unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise

Piše: Objavljeno: 13/11/2021
featured image

Crnogorski ženski lobi (CŽL) u naredne tri godine unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise pomoći i podrške, saopšteno je na pres konferenciji održanoj 5. novembra.

Direktorica CŽL, Aida Petrović, kazala je da je ta organizacija izradila Strateški planrada za period od tri godine (2021- 2024), kojim su definisani ciljevi, kao i programi, akcije i inicijative koje će preduzeti, kako bi ti ciljevi bili postignuti.

„Strateškim planom stavile smo fokus na dalje potrebe našeg rada prema ciljnim grupama koje koriste naše usluge,  kao i na  ljudske resurse i potrebe za njihovim uvećanjem zbog obima rada i pružanja što kvalitetnijih usluga našoj ciljnoj grupi ženama i djeci. Izrada ovog dokumenta pomogla nam je da ponovo preispitamo i identifikujemo rizike i mogućnosti, snage i slabosti, šanse i prijetnje sa kojima ćemo se suočiti u budućem radu“, istakla je Petrović.

Kazala je da su Strateškim planom određeni prioritetni zadaci u cilju bržeg i kvalitetnijeg rada organizacije, piše PR Centar.

Socijalna radnica u CŽL, Vasilisa Danilović, pojasnila je da je Strateški plan realizovan u okviru projekta “Unapređenje organizacionih kapaciteta za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz strateško planiranje”.

„Ključne problemske oblasti na koje će se organizacija usmjeriti u naredne tri godine su  neadekvatna socijalna podrška i nedovoljno izgrađeni kapaciteti oganizacije.  Da bi  mogla da isporuči očekivane rezultate i ostvari svoj strateški plan, neophodna je stalna izgradnja kapaciteta koji danas nedostaju. Osnovni uzroci koji dovode do ovog stanja su nedostatak materijalnih I finansijskih resursa za rad i nedostatak formalnih procedura neophodnih za dalje unapređenje kvaliteta pružanja servisa za ciljne grupe“, rekla je Danilović.

Ona je saopštila da Glavni grad Podgorica treba da postane značajniji donator u realizacije ovog plana u pogledu korišćenja prostora za rad.

Projekat „Unapređenje organizacionih kapaciteta za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz strateško planiranje” finansira OAK fondacija iz Švajcarske u okviru programa “Osnaživanje ženskih organizacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama “, na osnovu zaključenog Ugovora sa Trag fondacijom.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content