Ulaganje u ekonomsko osnaživanje žena je put ka stvaranju društva jednakih mogućnosti

Piše: Objavljeno: 16/06/2021
featured image

Ekonomsko osnaživanje žena ne smije da stane u pandemiji, jako je važno u post-kovid oporavku fokusirati se na žene, njihovo učešće u programima za ekonomski oporavak i pratiti da li žene preduzetnice imaju benefita od podsticaja, prvenstveno finansijskih aranžmana, koji su bili ili su sada dostupni kompanijama, zaključeno je sa konferencije „Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori“, u organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost.

Govornici su bili: ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Karen Madoks, šef kancelarije EBRD-a u Podgorici, Jaap Sprey, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Marija Šuković i nacionalna koordinatorka Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori, Nina Krgović.

U uvodnom dijelu, Marija Šuković je istakla da je današnja tema posebno važna jer ulaganje u ekonomsko osnaživanje žena postavlja direktan put ka rodnoj ravnopravnosti, smanjenju siromaštva i inkluzivnom ekonomskom rastu. Komplementarne aktivnosti ključnih institucija, otvoren i blagovremen dijalog su preduslov za postizanje rezultata. Izrazila je posebno zadovoljstvo što je panel rodno balansiran.

Šuković je navela da je rad na rodnoj ravnopravnosti i ekonomskom uključivanju horizontalan i zahtijeva koordinaciju inicijativa, aktivnosti i napora više partnera iz javnog i privatnog sektora.

Istakla je da Sekretarijat svojim primjerom želi da potencira taj pristup, da za isti sto okupe sve koji su važni za ovaj proces. Ujedno Sekretarijat želi da promoviše Savjet za konkurentnost kao platformu i za dijalog na ovu temu.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović govorio je o značaju zastupljenosti žena u svim sferama društva i stvaranju društva jednakih mogućnosti.

On je kazao da su u Savjet za konkurentnost, kojim predsjedava, po prvi put kao stalne članice, uključena dva ženska udruženja – Asocijacija poslovnih žena i Udruženje preduzetnica. Milatović je takođe istakao značaj strateških dokumenata Ministarstva u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na Strategiju razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024, čije se usvajanje uskoro očekuje.

„Trenutno smo u završnoj fazi izrade inoviranog Programa za unapređenje konkurentnosti za 2021. godinu, kojim ćemo dodatno stimulisati veće učešće žena kao korisnika programskih linija kroz značajniji povraćaj uloženih sredstava od strane preduzeća u vlasništvu žena“, dodajući da je u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede koji je MER sprovelo u toku 2020. godine, podržano 100 MMSP u vlasništvu žena sa ukupnim iznosom od oko 350.000€.

Ministar je posebno ponosan na svoj najuži tim u kojem su dvije državne sekretarke, šefica kabineta, sekretarka Ministarstva i 6 od 8 v.d. direktorica direktorata, koje svojom predanošću i kvalitetom rada daju poseban doprinos efikasnosti rada MER-a.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Karen Madoks je istakla da smatra da promovisanje rodne ravnopravnosti na tržištu rada nije samo vrijednost za koju se treba zalagati, već da postoji jasan poslovni slučaj za učešće žena u ekonomiji. Kada su žene u ravnopravnom položaju u biznisu, i kada su jednako zastupljene kao muškarci na najvišim nivoima upravljanja, kompanije uživaju veće profite, vlade ubiraju veće prihode, i ekonomski rast je snažniji. Britanska ambasada podržava Sekretarijat Savjeta za konkurentnost u definisanju učinkovitih politika za žene u biznisu u Crnoj Gori, i stoga za brži rast ekonomije.

Šef kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, Jaap Sprey govorio je o podršci EBRD-a ženama u biznisu i inkluziji u Crnoj Gori. On je istakao je da je osnaživanje žena u ekonomiji i promocija rodne ravnopravnosti jedan od 3 strateška cilja EBRD-a kao i da mu predstavlja zadovoljstvo što ima priliku da crnogorskim partnerima predstavi ono što EBRD radi u ovoj oblasti. Govorio je i o rodnim razlikama u Crnoj Gori i nekim projektima EBRD-a kojima se želi postići prevazilaženje tih razlika.

U tom dijelu, posebno je istakao program „Žene u biznisu“ koji ženama preduzetnicama omogućava pristup finansiranju i savjetodavnim uslugama i podršku Savjetu za konkurentnost koji je počeo primjenjvati rodnu perspektivu u procijeni regulatornog uticaja.

Ostale aktivnosti EBRD-a obuhvataju unapređenje kapaciteta u okviru javne uprave u dijelu kreiranja politika za mala i srednja preduzeća, kreiranje digitalnog one-stop shop-a za mala i srednja preduzeća i kreiranje kreditno garantnog fonda.

Nacionalna koordinatorka Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori, Nina Krgović govorila je o aktivaciji i inkluziji žena na tržištu rada, sa fokusom na ulogu i odgovornost službi za zapošljavanje, stopi zaposlenosti i učešću na tržištu rada za žene.

“S tim u vezi, pomenula je dvije mjere aktivacije MOR-a: prvu, podržanu od strane zajedničkog SDG fonda, i drugu,koja se realizuje kroz podršku EUD-a. Oba projekta su u službi integracije posebnih, prilagođenih kategorija na tržištu rada, posebno uzimajući u obzir efekte COVID krize na tržište rada kako danas tako i u periodu koji predstoji. S tim u vezi, a bazirano na aktuelnim statistikama u domenu zapošljavanja, projekti se posebno fokusiraju na promociju inkluzije kategorije mlađih žena i ranjivih grupa. Realizovani su u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZ), podržani od strane Ministarstva ekonomskog razvoja uz kontinuiranu podršku Udruženja poslodavaca Crne Gore(UPCG)”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content