U institucijama i društvu prisutne predrasude prema ženama žrtvama trgovine ljudima

Piše: Objavljeno: 02/08/2021
featured image

U mnogim institucijama i u društvu prisutne su predrasude prema ženama, djevojkama i djevojčicama koje su bile ili jesu žrtve trgovine ljudima, a nakon realizacije projekta “Žrtva može biti tvoja kćerka, sestra, majka, žena” povećao se broj onih koje su dobile podršku na terenu.

To je saopšteno na pres konferenciji Crnogorskog ženskog lobija (CŽL) održanoj prošlog četvrtka, povodom predstavljanja rezultata projekta, piše PR Centar.

Koordinatorka projekta i socijalna radnica u CŽL, Vasilisa Danilović, kazala da je ta organizacija realizovala projekat “Žrtva može biti tvoja kćerka, sestra, majka, žena” koji je imao za cilj da informiše javnost o fenomenu trafikinga, na koji način ga je moguće prepoznati, kao i kome mogu da se obrate za pomoć potencijalne žrtve i žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije.

„Projekat je, kroz realizovanje projektnih aktivnosti, ukazao na činjenicu da se ovakav oblici nasilja mogu desiti  bilo kojoj ženskoj osobi, da  žrtve teško ili nikako izlaze iz “lanca” trafikinga, da su diskriminisane, stigmatizirane i  izložene raznim oblicima nasilja  i torture  najčešće bez pomoći“, navela je Danilović.

Kazala je da je projektom realizovana informativno-edukativna i preventivna kampanja  o fenomenu trafikinga, kao i da je izrađen promo materijal – publikacija/informatori koji sadrže osnovne informacijame o trafikingu kao obliku nasilja, prevenciji i oblicima podrške i pomoći za žrtve u Crnoj Gori. 

„U okviru projekta  jedna od aktivnosti je bila i održavanje edukativne sesija tj. okruglih stolova za predstavnike institucija i civilnog sektora koji se u svom radu bave problematikom fenomena trgovine ljudima, i to  kroz  realizaciju tri okrugla stola u centralnom, južnom i sjevernom dijelu Crne Gore“, rekla je Danilović.

U okviru projekta organizovane su i edukativno informativne radionice sa ženama i djevojčicama iz osjetljivih grupa sa temom o uzrocima, posljedicama i kako se zaštititi od   trafikinga i seksualne eksploatacije, kao i fokus grupe sa ženama i djevojčicama populacije RE kao rizične grupe od seksualne eksploatacije i trafikinga kroz ranu udaju i ugovoreni dječiji brak .

„Nakon implementacije projekta, možemo zaključiti da se povećao broj razgovora, pruženih informacija, savjeta na SOS telefonima sa dosadašnjih 300-400 poziva na godišnjem nivou za 25 odsto takođe na godišnjem nivou“, rekla je Danilović.

Prema njenim riječima, povećao se broj žena i djevojaka koje su dobile podršku na terenu kroz razgovore i informacije u ulozi povjerljivog lica od strane aktivistkinja  i stručnih lica, a koje su  potencijalne žrtve trafikinga i seksualnog nasilja.

„Povećao se  broj  informativnih  i individualnih razgovora, kao i stručnih konsultacija  sa potencijalnim žrtvama trafkinga  ili bivšim žrtvama trafikinga putem SOS telefona za žrtve trafikinga i SOS telefona za žrtve seksualnog nasilja. Povećala se informisanost  o  postojanju servisa podrške i uslugama SOS telefona  CŽL-a  i samim tim povećanje broja poziva“, kazala je Danilović.

Istakla je da se razvila još bolja i kvalitetnija saradnja sa institucijama sistema i lokalnim zajednicama u oblastima prevencije, pomoći i podrške i socio- ekonomskog osnaživanja žrtava  trafikinga i seksualnog nasilja  u  centralnom, južnom i sjevernom dijelu Crne Gore.

Direktorica CŽL, Aida Petrović, kazala je da su analizom projekta kroz realizaciju aktivnosti uočili da je u mnogim institucijama sistema i u društvu prisutan veliki broj predrasuda prema ženama, djevojkama i djevojčicama koje su bile ili jesu žrtve trgovine ljudima.

„Razloga za takvo opstajanje predrasuda i diskriminacije prema ženama i djevojkama žrtvama trgovine ljudima  treba tražiti  u neinformisanosti  o  problemu, nesenzibilisanosti za razumijevanje položaja žrtve i dominantnim stereotipnim oblicima koje pothranjuje i održava patrijarhalno tradicionalno i konzervativno društvo“, istakla je Petrović.

Prema njenim riječima, jedan od najvećih izazova kod pomoći žrtvama, nakon brze i efikasne identifikacije, ostaje i bezbjedno izmještanje žrtve iz situacije trgovine ljudima, kvalitetan oporavak kroz proces reintegracije  ekonomskog osamostaljivanja  i ponovnog uključivanje u društvo i ostvarivanja svih zagarantovanih ljudskih prava.

„Svi  nabrojani problemi ne rješavaju se na zavidnom i kvalitetnom nivou od strane državnih  institucija, koje  ne pokazuju zainteresovanost za poboljšanjem usluga i ostvarivanje prava koje žrtvama trgovine ljudima garantuju sva nacionalna I medjunarodna dokumenta“, ocijenila je Petrović.

Ukazala je da su kroz komunikaciju sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima zaključili da su one  izloženije zarazi virusom, manje edukovane i opremljene za njegovo sprečavanje, kao i da imaju smanjen pristup zdravstvenoj zaštiti kako bi se lakše oporavile ako se razbole.

Petrović je kazala da se CŽL, predstavljajuci rezultate projekta “Žrtva može biti tvoja kcerka,sestra majka, žena” uoči 30. jula Međunarodnog  dana borbe protiv trgovine ljudima, pridružuje svjetskoj inicijativi za podizanje svijesti u borbi protiv trgovine ljudima i uticaju pogubne  posljedice  koji trgovina ljudima ima na društvo.

„Pridružujuci se UN kampanji  pod sloganom “Plavo srce”  poručujemo  da se borba protiv trgovine ljudima nastavlja i da država mora dati mnogo veći doprinos nego do sada kako bi rezultati te borbe bili dostupni svakoj potencijalnoj žrtvi i žrtvi trgovine ljudima“, istakla je Petrović.

Projekat „Žrtva može biti tvoja ćerka, sestra, majka, žena”, realizovan je uz podršku GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content