U Crnoj Gori svaka četvrta žena vlasnica preduzeća

Piše: Objavljeno: 11/02/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Posljednjih godina evidentan je rast učešća broja žena u preduzetništvu, tako da u Crnoj Gori žena vlasnica mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) danas ima oko 23%, dok ih među preduzetnicama ima oko 32%, piše u Strategiji razvoja ženskog preduzetništva od 2021. do 2024. godine.

U dokumentu koji je objavila Vlada Crne Gore navodi se da uprkos ostvarenom napretku, navedeni podaci još uvijek ne govore o rastu broja učesnica u biznisu sa kojim bi mogli biti zadovoljni.

Crna Gora je, kako se ističe, preduzela snažne korake u stvaranju okvirnih uslova usmjerenih ka postizanju rodne ravnopravnosti, odnosno ekonomskom osnaživanju žena i podsticanju da se bave preduzetništvom, piše rtcg.me.

“Nacionalni pristup zasniva se na tri prioriteta: politička participacija, ekonomsko osnaživanje žena i borba protiv rodno zasnovanog nasilja. Dostizanje punog potencijala ekonomskih programama treba da bude zasnovano na identifikovanju uzroka rodne neravopravnosti i definisanju rješenja neophodnih za zatvaranje rodno-zasnovanog jaza u pristupu resursima i mogućnostima”, piše u Strategiji.

Strategija razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine predstavlja nastavak iste Strategije
donijete za period 2015-2020 godine, koja je podsticajne mjere za osnaživanje žena preduzetnica
usmjerila ka prevazilaženju ključnih izazova u ovoj oblasti, a koji se, kako je objašnjeno, odnose na strukturne, ekonomske i infrastrukturne prepreke.

“Posebno je istaknuta potreba za prevazilaženjem barijera koje se odnose na pokretanje i unapređenje biznisa u vlasništvu žena koje se odnose na: nedostatak novca i povoljnih modela finansiranja (kreditiranja), manjak poreskih olakšica u prvim godinama poslovanja, otežan pristup informacijama o procesu registracije preduzeća, neadekvatan nivo preuzetničkih znanja i vještina, nedostatak poslovnih kontakata, sopstvenog poslovnog prostora i podrške u nastupu prema finansijskim institucijama, manjak obuka za pokretanje i razvoj biznisa i sl”, navodi se u dokumentu.

Cilj Strategije razvoja ženskog preduzetništva bio je da odgovori identifikovanim izazovima, te pruži podršku ekonomskom osnaživanju žena putem jačanja njihovog preduzetničkog potencijala i stvaranja poslovnog ambijenta povoljnog za pokretanje i razvoj ženskog biznisa.

“U interesu ispunjenja navedenog, Strategijom su, uz ključne mjere i aktivnosti, utvrđeni i sljedeći strateški prioriteti: Kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj ženskog preduzetništva; Bolji pristup finansijama; Obezbjeđenje potrebnih znanja i vještina; te Promocija, umrežavanje i zagovaranje interesa žena preuzetnica”, piše u Strategiji.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content