Seksualno zlostavljano 28 djece

Piše: Objavljeno: 12/12/2020
featured image

Centri za socijalni rad su 2019. godine registrovali 13, a u 2020. godini 15 djece koja su bila žrtve seksualnog nasilja, saopšteno je za Dan iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Kako navode u tom resoru, nijedan od postupaka koji su u tužilaštvu pokrenuti zbog tog krivičnog djela nije okončan. Na pitanje šta su centri za socijalni rad uradili za žrtve, u Ministarstvu kažu da stručni radnici obavljaju savjetodavne razgovore sa djecom i članovima njihovih porodica, upoznaju ih sa postupcima koji će se dalje sprovoditi, rade na osnaživanju djece i njihovih roditelja za sve dalje postupke koji će biti vođeni.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content