Radionica „Žene preduzetnice – savremeni superheroji“

Piše: Objavljeno: 02/04/2022
featured image

U okviru projekta „IWILL: Inspiring Women’s Initiative-taking for Lasting Leadership“, koji Ministarstvo ekonomskog razvoja realizuje uz stručnu i finansijsku podršku OSCE na Cetinju se od 30.marta do 6. aprila održava edukativna radionica „Žene preduzetnice – savremeni superheroji“.   

,, Projekt IWILL je nastao sa ciljem da doprinese boljoj promociji i implementaciji Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024., na način što će se kroz izradu Strategije javne komunikacije i kreiranje promotivne kampanje, uticati na rodne stereotipe, društvene i ekonomske norme, kao i na oblikovanje stavova žena prema preduzetništvu. Ova strategija će Vladi Crne Gore ponuditi kompas da svoje buduće komunikacione inicijative usmjeri ka promociji ženske preduzetničke kulture u zemlji”, navodi se u saopštenju.

Da bi se postigao zacrtani cilj i promovisao proces društvene promjene u pravcu normi i ponašanja koje omogućavaju ženama da izraze svoj puni potencijal kao preduzetnice, predložena komunikaciona strategija će biti utemeljena na sveobuhvatnom istraživanju. Istraživanje će se baviti društvenim normama, stereotipima i stavovima prema ženama preduzetnicama i ponuditi ključne poruke u kombinaciji sa najefikasnijim sredstvima komunikacije, koje bi mogle rezultirati pomeranjem negativnih percepcija ka pozitivnijim stavovima.

Dobro osmišljeni ženski likovi i dobro skrojeni narativ u TV serijama, društvenim medijima i štampi mogu da generišu duboke efekte na publiku, utiču na promjene ponašanja i stavova, podstičući društvene promjene i rezultirajući ravnopravnijim i inkluzivnijim društvenim okruženjem.

Angažovanjem studenata Fakulteta za film i dramaturgiju, kroz radionicu ovakvog tipa cilj je da se kroz uključivanje nove generacije crnogorskih producenata i filmskih i likovnih stvaralaca, maksimizira promocija prijeko potrebne društvene promjene, koja bi omogućila izkazivanje punog društveno-ekonomskog potencijala žena i na taj način obezbijedi održivost rezultata projekta.

Predavanje će održati Marija Perović – rediteljka i Sergio Basso – reditelj i scenarista.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content