Podrška za jaču ulogu žena u društvu

Piše: Objavljeno: 03/02/2021
featured image

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak sastala se danas sa ambasadorkom Evropske unije Oanom – Kristinom Popa, a razgovarano je o jačanju uloge žene u društvu i promociji rodne ravnopravnosti.

Bošnjak je Kristini Popi predstavila predlog o formiranju ženskog kluba sačinjenog od poslanica sadašnjeg saziva Skupštine Crne Gore, piše rtcg.me.

Novoformirani ženski klub bavio bi se, između ostalog, zastupljenošću žena na mjestima odlučivanja, formiranju alimentacionog fonda, borbi protiv rodno izazvanog nasilja, ekonomskim osnaživanjem žena, humanitarnim akcijama pomoći ugroženim ženama, itd.

Kako se ističe u saopštenju, ambasadorka je upoznata i sa Odlukom o obrazovanju Odbora za promjenu izbornog zakonodavstva i mogućnost da se kroz ovaj Odbor dođe do najboljeg zakonskog rješenja kojim će se povećati broj žena na izbornim listama, a samim tim i na mjestima odlučivanja.

Bošnjak se osvrnula i na ideju otvaranja socijalnih prodavnica po uzoru na vodeće evropske zemlje, koje bi pored jeftinih prehrambenih namirnica imali i proizvode za higijenu, gdje bi cijene bile ispod diskontnih cijena, kako bi kućni budžet socijalno ugroženim osobama bio znatno olakšan. Takođe je potpredsjednica Bošnjak predočila predlog za usvajanje deklaracije o viškovima hrane, kako bi se i Crna Gora izborila sa problemom bacanja viškova hrane i istu iskoristili za socijalno ugrožene slučajeve koje žive ispod granice siromaštva.

Popa je izrazila podršku inicijativama koje teže većoj afirmaciji žena u politici i većoj angažovanosti društva u pitanjima rodne ravnopravnosti.

Istakla je važnost saradnje sa Evropskim parlamentom i parlamentima zemalja članica kako bi na što kvalitetniji način implementirali sva iskustva zemalja članica EU. Takođe je napomenula da EU ima nultu toleranciju na fizičko i verbalno nasilje nad ženama i ukazala na potrebu snažnijeg institucionalnog i ukupnog društvenog odgovora na sve slučajeve mizogenih napada na žene.

Ambasadorka je upoznala potpredsjednicu Bošnjak sa međunarodni projektom “He for She” koji je pokrenula Finska i sugerisala da Skupština razmotri mogućnost da se i Crna Gora priključi tom projektu.

Sagovornice su se saglasile da rad Ženske političke mreže treba da se nastavi i to u koordinaciji sa Ženskim klubom, koji će biti sastavljen od svih poslanica u Skupštini Crne Gore, ne samo na polju većeg uključivanja žena u političke procese, već i u cilju ekonomskog osnaživanja i prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava