Petrović: Kao žena i kao aktivistkinja želim da poručim svim žrtvama bilo kojeg nasilja da ne trpe ništa

Piše: Objavljeno: 05/10/2021
featured image

Izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija (CŽL ) kazala je da je nedavno ubistvo Šejle B. pokazalo da postoje veliki nedostatci u samoj primjeni zakonodavstva, zakonodavnih normi kao i u samom istražnom postupku, koji je, kako je istakla, trebao biti sproveden ali nažalost nije.

“ Za nas aktivistkinje nije novost da se zakonodavne norme ne sprovode adekvatno i pravovremeno u slučaju kada žrtve nasilja prijave da im se desio neki oblik nasilja.”

Petrović navodi je to posljedica kolektivne svijesti koja i dalje percipira da je nasilje privatni problem, te da to nije društvena zbilja, da se svodi na pojedinačne slučajeve ali ne i da je pojava.

“ Nažalost, nasilje nad ženama i  djevojčicama jeste pojava, i više od dvije decenije aktivistkinje ženskih organizacija stavljaju akcenat na to da je svaki oblik nasilja slučaj sam za sebe, i da se kao takav treba tretirati, i da mu se treba pažljivo prići .  Kao i u mnogim slučajevima ranije , mi aktivistkinje, koje se intezivno bavimo radom sa žrtvama, 
apelujemo da institucije treba da reaguju brzo, pravovremeno i adekvatno na slučajeve nasilja, da se ne bi kobno završili. Nisu nas čuli tada, a rekla bih ni sada “, kazala je direktorica CŽL.

Činjenice ja, kako je istakla, da se sada, poslije ubistva mlade Šejle institucije prepucavaju, prebacujući teret jedni na druge. Prema njenom mišljenju zakonodavni okvir je dobar, ali su u ovom slučaju nedostale reakcije.

“ Kada to kažem, mislim i na društvo, koje najčešće očekuje da te probleme riješi neko drugi, i ne prihvata se činjenica da je svaka individua dužna da prijavi nasilje ako za njega zna”, rekla je Aida Petrović.

Tradicionalno – patrijahalna sredina čini svoje, i uzima svoj danak.

“ Kada kažem tradicionalna, mislim na one tamne strane tradicije koje ženu i dalje vide isključivo kao domaćicu i majku. Ta patrijahalna sredina i dalje na pijadestal stavlja muškarca, a žena je tu, u najboljem slučaju prva do njega i to je dosta ukorijenjeno u našem društvu. Tako dolazimo do toga da se o nasilju ćuti, trpi jer je bitno mišljenje okoline “, kazala je ona.

Ipak, Petrovićeva naglašava, da je situacija kada je u pitanju rodna ravnopravnost žena dosta napredovala.

“ Ispred CŽL, ja neću poslati poruku da žrtve ne prijavljuju nasilje. Sa druge strane, kada pošaljem tu poruku, nosim odgovornost kako im zapravo mogu pomoći, jer mi nemamo tu snagu koju imaju institucije”, rekla je ona.

Petrović poručuje da je poslata jedna vrlo obeshrabrujuća poruka svim žrtvama nasilja. Ipak, kako je kazala, kao žena i kao aktivistkinja želi da poruči svim žrtvama bilo kojeg nasilja da ne trpe ništa, i da za početak, nasilje prijave policiji.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content