Otpočet dijalog na temu rodno odgovornog budžetiranja

Piše: Objavljeno: 11/09/2021
featured image

Državna sekretarka za razvojne ekonomske politike Milena Lipovina-Božović otvorila je juče radionicu „Dijalog o uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori“ koja je održana u organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost i uz prisustvo uz prisustvo ključnih partnera iz javnog i privatnog sektora, međunarodnih institucija i predstavnika NVO sektora.

Ukazujući na to da žene u Crnoj Gori nijesu dovoljno uključene u proces kreiranja politika i samog budžeta kao i da je njihovo učešće veoma važno jer omogućava integraciju ženske perspektive prilikom donošenja odluka, Lipovina-Božović je istakla da upravo iz tog razloga Ministarstvo ekonomskog razvoja ima specifičan pristup u kreiranju politika koji se odnosi na širu primjenu rodne perspektive.

Otpočet dijalog na temu rodno odgovornog budžetiranja – preduzetnica.me

Lipovina-Božović je saopštila i da većina institucija do sada nije imala praksu da istražuje i vodi statistike o različitim potrebama žena i muškaraca, da analizira njihovu ulogu u ekonomskom sistemu.

“Moram istaći da mi je drago da je predložen amandman na Budžet za 2021. godinu koji bi obavezao Vladu i sve korisnike budžeta, da analiziraju uticaj na rodnu ravnopravnost – što predstavlja veliki, konkretan iskorak” zaključila je Lipovina-Božović.

Šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost Marija Šuković istakla je da je cilj ove radionice da se razmijene informacije o tome ko i šta radi na temu rodno odgovornog budžetiranja i da se zajedničkim aktivnostima i kapacitetima pokušaju definisati ulazne tačke za sistemsko uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, kao i naredni koraci.

Predstavnik Ministarstva finansija i socijalnog staranja Bojan Paunović naveo je da su, imajući u vidu da je Budžet za 2021. godinu programski, sada stvoreni uslovi da se govori o sistemskom uvođenju rodno odgovornog budžetiranja. Takođe, istakao je da je važno pojasniti kako raspodjela sredstava u Budžetu utiče na specifične grupe u društvu, naročito one osjetljive dok je ekspertkinja za ekonomsko osnaživanje žena u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost Marija Risteska prezentovala kako se rodno odgovorno budžetiranje može povezati sa različitim fazama budžetskog procesa i dala pregled mogućnosti u smislu koji akteri i kako mogu raditi na ovom procesu.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content