Opština Bar: Za razvoj ženskog preduzetništva 50.000 eura

Piše: Objavljeno: 22/02/2022
featured image

Opština Bar raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu, a opštinskim budžetom za ovaj konkurs je opredijeljeno 50.000 eura. Najveći dozvoljeni iznos koji se dodjeljuje po jednom biznis planu iznosi 3.000 eura. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Iz Opštine Bar, pozivaju preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Bar, da dostave svoje prijave na Javni konkurs, piše rtcg.me.

“Subvencionisaće se troškovi u iznosu koji ne može biti manji od 70% opravdanih troškova navedenih u prijavi i to za troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu neophodnu za poslovnu djelatnost (izuzev vozila), zatim dijela zarada za novozaposlene tokom perioda za koji se dodjeljuju sredstva, administrativni i režijski troškovi, troškovi edukacije i obuke kadra radi sticanja sertifikovanih licenci koje će doprinijeti primjeni novih znanja i vještina, troškovi pripreme, uvođenja i sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom, sticanja nacionalnih oznaka (npr.“Dobro iz Crne Gore” i sl.), evropskih oznaka (npr. “EU ECOLABEL” i sl.), učešća na sajmovima (zakup štanda) ili troškove čuvanja djece u vrtiću preduzetnicama početnicama (do jedne godine poslovanja)”, objašnjavaju u Opštini.

Obrazac za podnošenje prijave, kao i obrazac za biznis plan mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa web sajta Opštine Bar (www.bar.me) ili u štampanoj formi u Građanskom birou Opštine Bar, svakog radnog dana od 09-14 sati, do dana zaključenja Konkursa.

Prijava na Konkurs i prateća dokumentacija predaje se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu” u Građanskom birou Opštine Bar ili se šalju poštom na adresu “Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar – Sekretarijat za privredu”.

Komisija za raspodjelu sredstava određuje 1. i 16.mart 2022. godine za “Info dane”, tokom kojih će informisati zainteresovane učesnice o svim pitanjima od značaja za Konkurs. “Info dani” će se održati u maloj sali Opštine Bar, u terminu od 10 do 13 sati.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content