Održana tribina ‚‚Žena – stub modernog društva”

Piše: Objavljeno: 09/03/2021
featured image

Povodom Dana žena, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ od 8. do 13. marta organizuje cjelonedjeljni program posvećen ženama. Tim povodom gradonačelnik dr Ivan Vuković i prof. dr Vladimir Vojinović juče su bili učesnici tribine “Žena- stub modernog društva”, na kojoj su razgovarali sa dječacima koji pohađaju OŠ “Savo Pejanović” o položaju žena u našem društvu. 

Gradonačelnik Vuković istakao je da se položaj žena u Crnoj Gori mijenjao tokom istorije, te da ravnopravnost žena u društvu koju imamo danas nije uvijek bilo tako.

‘’U mnogim demokratijama zapadnog svijeta, žene su čekale decenije da dobiju pravo glasa. Ti politički sistemi su funkcionisali na način što su muškarci odlučivali o tome šta će biti pravac razvoja tih društava i država. Na ovim prostorima žene imaju pravo glasa unazad sedam decenija, tokom II svjetskog rata, imali smo aktivan partizanski, antifašistički pokret i jedna od ideja tog pokreta bila je vezana za emancipaciju žena, prosto je trebalo žene učiniti vidljivijim u društvu. Žene su prvi put na ovim prostorima glasale 1945. godine. To je prelomni trenutak i na taj način počinje politička emancipacija žena. Crna Gora je vječito vodila neke ratove, naša istorija je istorija borbe za slobodu. Prilično smo nepravedni prema ženama kada čitamo tu istoriju jer kada razmišljamo o tome i govorimo na o tim temama, uvijek su u prvom planu muškarci. Uvijek slavimo neke vladare, vladike,vojskovođe i fotografije iz tog perioda su uvijek fotografije muškaraca. Međutim, ako malo razmislimo onda ćemo razumjeti da su žene zapravo bile, osnov ideje oslobodilačke borbe i da nije bilo njih i njihovog doprinosa tome, da ni Crna Gora ne bi imala istoriju kakvom se mi danas ponosimo” kazao je gradonačelnik Vuković i dodao da danas muškarci itekako mogu pomoći ženama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. 

‘’Crna Gora se intezivno mijenja, sve je više žena koje su vidljive u javnom životu, koje su na važnim položajima, što je veoma dobro. Na taj način se daje primjer drugim ženama i pokazuje se da crnogorske žene imaju izvanredan potencijal. Otprilike oko 70 posto našeg kolektiva čine žene, i ja mislim da ako postoji neko jednostavno objašnjenje zato što Glavni grad dobro funkcioniše i postiže dobre rezultate ja mislim da je to upravo zbog toga. Kako se odnosite  prema vašim drugaricama u školi, nastavnicama, kući prema sestrama, majkama, tetkama jer njima je i dalje teže nego nama i ukoliko one budu srećne, uspješne, zaštićene toliko ćemo mi moći da kažemo da smo jedno uspješno društvo i srećna država ” zaključio je Vuković. 

Profesor dr Vladimir Vojinović dao je istorijski pregled položaja žene u Crnoj Gori, krenuvši od vremena prije Prvog svjetskograta pa do današnjice. Vojinović je istakao da se položaj žene umnogome promijenio i da se kroz brojne društvene akcije tajstatus unaprijedio.  Istakao je značaj zajedničkog djelovanja svihčlanova društva, od onih najmlađih do onih koji su na vodećim društvenim funkcijama. Kroz brojna pitanja učenika, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i profesor Vladimir Vojinović dotakli su se svih bitnih segmenata teme emancipacije žena i rodne ravnopravnosti.


U drugom dijelu tribine na temu ‘’Žena- stub modernog društva” sa učenicama OŠ ‘’Savo Pejanović” razgovarale su zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić i dr Tijana Todorović.

Zamjenica gradonačelnika Slađana Vujačić kazala je da je uloga žena u društvu veoma važana, te da uvijek treba istaći doprinos koji one daju nesebično. 

‘’Prije par mjeseci se cijeli svijet susreo sa pandemijom koronavirusa i bori se i danas, veoma je važno bilo da pronađemo vakcinu, a upravo tu vakcinu, između ostalih, pronašao je jedan bračni par, u kojem bitnu ulogu igra jedna žena – doktorica koja živi u Njemačkoj. Zamislite sada koliko jedna žena može značajno da promijeni ne samo stanje u društvu, već da učini jedan korak koji će spasiti čovječanstvo. Želim da shvatite da sve ono što vas uče u djetinjstvu, da postoje muški i ženski poslovi, kao i profesije i da su tačno podijeljene uloge između djevojčica i dječaka, da toga nema, da se borite da imate takav status u društvu da poštujete ono što su obaveze i prava muškaraca, ali da shvatite da ovo društvo počiva na ženama i da žena jeste stub crnogorskog društva i da za vaša prava morate da se borite već sada. Vi se time ne borite samo za prava žena, već i za sve one druge kategorije u društvu koje smatraju da nisu ravnopravne”, naglasila je zamjenica Vujačić.

Dr Tijana Todorović istakla je da je proces postizanja rodneravnopranvosti dugotrajan i borben, te podstakla učenice da one same budu nosioci promjena u budućnosti. Takođe, akcenat je stavljen na rušenju barijera i podjela koje ženu čine manjeravnopravnom u društvu.

Cilj programa je pokrenuti bitne teme koje se tiču žene, njene uloge u društvu i kulturi, emancipacije i rodne ravnopravnosti, te stavljanje akcenta na podizanje svijesti o važnom status žene u društvu.

Program je zamišljen tako da uključi više aktera iz društva i dopre do najvažnijih ciljanih grupa (đeca, javna uprava, kulturni poslenici, naučnici i istraživači, mladi, digitalni korisnici.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content