Održana Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024

Piše: Objavljeno: 01/04/2021
featured image

U okviru Javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024. godine juče, 31. marta 2021. godine, je održan okrugli sto, koji je organizovalo Ministarstvo ekonomskog razvoja u partnerstvu sa Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost.

Okruglom stolu pristustvovali su brojni predstavnici/ce institucija, udruženja i članova/nica Radne grupe koja je učestvovala u izradi Nacrta. Okrugli sto otvorile su dr Milena Lipovina-Božović, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja i Marija Šuković, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost.

U svom uvodnom izlaganju dr Milena Lipovina-Božović se zahvalila svim učesnicima/cama koji su doprinijeli izradi Nacrta Strateije i ukazala na značaj ženskog preduzetništva, ističući sledeće: „Kao što znate Ministarstvo ekonomskog razvoja ulaže značajne napore da se ekonomski položaj žena i njihovo učešće u preduzetništvu unaprijede. Stalno se suočavamo sa činjenicom da žene mnogo manje od muškaraca učestvuju u preduzetništvu, da se mnogo teže odlučuju za to, mada im ne nedostaju ni vještine, ni znanja, ni nivo obrazovanja. U narednom periodu je jako važno ostvariti transformaciju sa procesa kreiranja ka efikasnoj implementaciji politike ženskog preduzetništva, i to kroz ciljanu programsku podršku namijenjenu ženama preduzetnicama shodno njihovim razvojnim potrebama. Ministarstvo ekonomskog razvoja će i u narednom periodu nastaviti da obezbjeđuje podsticajne mjere i stvara uslove za olakšano poslovanje preduzeća u vlasništvu žena ali I intenzivirati aktivnosti na kreiranju instrumenta i mjera za podsticanje izvoza, i raditi na daljem razvoju digitalizacije i elektronskog poslovanja, u cilju snažnijeg i efikasnijeg poslovanja mikro malih i srednjih preduzeća.”

Gospođa Šuković je iskoristila priliku i zahvalila Ministarstvu ekonomskog razvoja što je u saradnji sa Sekretarijatom organizovao okrugli sto i uopšte na prilici da Sekretarijat učestvuje aktivno u izradi teksta Strategije kao članice Radne grupe i na taj način doprinese unapređenju samog teksta dokumenta.

Kako je navela, vjeruje da danas imamo jedan kvalitetan dokument i očekuje da Strategija omogući bolji poslovni ambijent za žensko preduzetništvo. Takođe, izrazila je zadovljstvo što su na inicijativu Sekretarijata, a uz nedvosmislenu podršku ministra Milatovića, u Savjet za konkurentnost prvi put kao stalne članice uključena dva ženska udruženja, Asocijacija poslovnih žena i Udruženje preduzetnica.

Kazala je da je uvjerena da će njihovo učešće u Savjetu značajno doprinijeti promociji pitanja rodne ravnopravnosti, a da će na prvoj narednoj sjednici Savjeta biće razmatrana Strategija. Zaključila je da da sprovodeći aktivnosti u okviru SCC agende, a koje se odnose na ekonomsko osnaživanje žena, Sekretartijat radi na preduslovima da se ženski glas u biznisu više čuje, a još važnije, doprinos žena privredi bude veći.


Nacrt Strategije je predstavio stručni konsultant Igor Brkanović, koji je detaljno objasnio proces izrade Strategije, osvrnuo se na naučene lekcije tokom implementacije prethodne i pružio pregled strateških ciljeva, mjera i aktivnosti.
Uslijedila je konstruktivna diskusija, koja je zbog aktuelnih epidemioloških mjera održana online, a u kojoj je učestvovao veliki broj učesnika/ca, predstavnica institucija i udruženja, pružajući korisne sugestije i komentare koji bi trebalo da budu uključeni u finalni dokument Strategije.

Javna raspava je otvorena 8. marta i trajaće 30 dana od dana raspisivanja, tokom kojeg roka bi svi zainteresovani trebalo da dostave sugesije i komentare u pisanoj formi na adresu ana.sebek@mek.gov.me.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content