NVO ‘’IKRE’’ Rožaje započele sprovođenje programa “Pravilna rodna ravnopravnost i prava žena u kontekstu mira i sigurnosti i Rezolucije 1325 u Crnoj Gori”

Piše: Objavljeno: 04/09/2020
featured image

“U uslovima pandemije COVID-19 virusa, uočeno  je povećanje nasilja u porodici. Stoga je u ovom trenutku ključno osigurati stalnu podršku i pomoć žrtvama rodne diskriminacije i nasilja”,  poručuju iz  NVO “IKRA”  Rožaje, koja je ovaj projekat započela uz finansijsku podršku UNDP-a.

Crna Gora je usvojila Rezoluciju 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija – “Žene, mir i bezbijednost” u oktobru 2000. godine. Vlada Crne Gore – Ministarstvo odbrane, je usvojilo prvi Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 februara 2017-2018. godine i drugi septembra 2019-2022. godine. Dakle, Rezolucija 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija – “Žene, mir i bezbijednost” poziva na usvajanje rodne perspektive kako bi se razmotrile posebne potrebe žena i djevojčica tokom sukoba, repatrijacije i preseljenja, rehabilitacije, reintegracije i postkonfliktnog oporavka.

Ključni cilj Rezolucije 1325 je:

• Sprječavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u oružanom sukobu;

• Mirovni pregovori;

• Zaštita žena i djevojčica u izbjegličkim uslovima;

• Razoružavanje, demobilizacija i reintegracija;

• Političko učešće žena;

• Rodna perspektiva u mirovnim operacijama.

Ključna dostignuća Rezolucije 1325 u Crnoj Gori su identifikovana na osnovu toga u kojoj mjeri operativni ciljevi doprinose ostvarivanju postavljenih indikatora uspjeha strateških ciljeva akcionog plana. Tri glavna strateška cilja Rezolucije 1325 su rješavanje pitanja sekusalnog nasilja u oružanom sukobu, povećanje učešća žena u mirovnim procesima i političkim institucijama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Naime, u trenutku kada su mjere izbijanja COVID-19 virusa ozbiljno počele uticati na socijalnim i ekonomskim (paralelno i sa jakim političkim) odstupanjima, žene su na prvom mjestu reakcije u domovima zdravlja, socijalnim službama, zajednicama i domaćinstvima, osiguravajući dobrobit, njegu i otpornost pogođenih ljudi, starijih osoba, djece i njihovih porodica. Takođe, predviđanja stručnjaka su da će ekonomske posljedice biti velike i da će produbiti postojeće nejednakosti, uključujući i rodne nejednakosti. Može se s pravom zaključiti da žene mogu doživjeti jedan od težih scenarija u Crnoj Gori po pitanju njihovog položaja.

Ključni cilj Rezolucije 1325 je:

• Sprječavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u oružanom sukobu;

• Mirovni pregovori;

• Zaštita žena i djevojčica u izbjegličkim uslovima;

• Razoružavanje, demobilizacija i reintegracija;

• Političko učešće žena;

• Rodna perspektiva u mirovnim operacijama.

Ključna dostignuća Rezolucije 1325 u Crnoj Gori su identifikovana na osnovu toga u kojoj mjeri operativni ciljevi doprinose ostvarivanju postavljenih indikatora uspjeha strateških ciljeva akcionog plana. Tri glavna strateška cilja Rezolucije 1325 su rješavanje pitanja sekusalnog nasilja u oružanom sukobu, povećanje učešća žena u mirovnim procesima i političkim institucijama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Naime, u trenutku kada su mjere izbijanja COVID-19 virusa ozbiljno počele uticati na socijalnim i ekonomskim (paralelno i sa jakim političkim) odstupanjima, žene su na prvom mjestu reakcije u domovima zdravlja, socijalnim službama, zajednicama i domaćinstvima, osiguravajući dobrobit, njegu i otpornost pogođenih ljudi, starijih osoba, djece i njihovih porodica. Takođe, predviđanja stručnjaka su da će ekonomske posljedice biti velike i da će produbiti postojeće nejednakosti, uključujući i rodne nejednakosti. Može se s pravom zaključiti da žene mogu doživjeti jedan od težih scenarija u Crnoj Gori po pitanju njihovog položaja.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content