Nadležni da adekvatno djeluju prilikom zaštite žrtve nasilja i trgovine ljudima

Piše: Objavljeno: 31/10/2020
featured image

Studija slučaja „Jednak pristup prema Romkinjama i Egipćankama u primjeni javnih politika“ omogućava subjektima koji djeluju u zaštiti žrtava trgovine ljudima i javnog zdravlja da prepoznaju sopstvene propuste i da primjenjuju preporuke, kojima će smanjiti mogućnost da se neka žrtva osjeća ugroženo i diskriminisano.

To je saopšteno na pres konferenciji Centra za romske inicijative (CRI) na kojoj je predstavljena analiza postupanja nadležnih institucija i nevladine organizacije (NVO) kroz konkretan slučaj,  koji je zabilježen tokom trajanja pandemije Covid – 19.

Izvršna koordinatorka CRI, Fana Delija, opisala je slučaj žrtve nasilja i trgovine ljudima, koja je u toku prvog talasa epidemije koronavirusa bila na ulici sa bebom, a kojoj je pokušala da pomogne i da je uputi na podršku institucija,  koje, kako je rekla, nisu pružile zaštitu žrtvi.

Zbog toga, kako je istakla, studijom slučaja žele da pošalju poruku svim relevanim akterima da postoje načini i mogućnosti adekvatnog djelovanja zaštite žrtve, kroz koordinisani pristup i senzibilnost svih subjekata koji djeluju u zaštiti žrtava trgovine ljudima i javnog zdravlja.

„Dokument je usmjeren prema svim predstavnicima/ama relevantnih institucija, nevladinim organizacijama i drugim akterima sistema u Crnoj Gori i zemljama regiona, koji se u svom profesionalnom djelovanju direktno ili indirektno bave zaštitom od porodičnog nasilja ili nasilja nad ženama, dječjim ugovorenim brakovima i drugim oblicima trgovine ljudima u kriznim i redovnim situacijama, prilikom njihovog postupanja sa fokusom na pripadnike/ce romske i egipćanske zajednice“, rekla je Delija.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content