Montefarm duguje 38 miliona jer mu ustanove ne plaćaju ljekove

Piše: Objavljeno: 19/07/2022
featured image

Foto: Ilustracija, Shutterstock

Javna apotekarska ustanova Montefarm duguje veledrogerijama i dobavljačima ukupno 38.458.000 eura za ljekove i medicinska sredstva, što je uvećanje za 5.000.000 eura u odnosu na godinu ranije, pokazuje revizorski izvještaj za 2021. godinu.

Kako je utvrđeno, Fond za zdravstveno osiguranje i zdravstvene ustanove duguje Montefarmu 32.000.000 eura za isporuku ljekova, piše Dan.

U revizorskom izvještaju koji je dostavljen Odboru direktora Montefarma, a u koji je Dan imao uvid, navodi se da obaveze prema dobavljačima i veledrogerijamau zemlji iznose 37.617.000 eura, prema dobavljačima u inostranstvu 686.000 eura, a prema veledrogerijama za komisionu robu 155.000 eura. U izvještaju je konstatovano da je priloženi finansijski izvještaji ustanove u svim značajnim aspektima prikazuju fer i istiniti finansijski položaj na dan 31.decembar, njenu finansijsku uspješnost i novčane tokove za godinu koja se završava na ovaj datum.

“Obaveze prema dobavljačima odnose se na Erste banku a.d. Podgorica u iznosu od 15.000.000 eura, Glosarij Podgorica 10.027.000 eura, Farmegra 4.189.000 eura, Medika 1.798.0000 eura, Glosarij 2.740.000 eura, Farmont 202.000 eura, Farmu lab 632.000, Hemomont CG 1.037.000 eura, “Osmi red 863.000, Urion 181.000, Poen 196.000 eura, Hofman La Roche Švajcarska, 413.000 i obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od 1.180.000 eura. Poslovnu 2021. godinu ZU Montefarm je završila sa dobitkom u iznosu od 842.000 eura (2020. godine dobitak je bio 356.000 eura), što sa dobitkom iz prethodnih godina iznosi 2.293.000 eura. Nepokriveni gubitak iznosi 1.194.000 eura”, piše u revizorskom izvještaju.

U izvještaju se dalje navodi da se potraživanja Montefarma od kupaca, odnosno svih javnih ustanova za ljekove i medicinska sredstva, iznose 32.000.000 eura.

„Od toga iznosa potraživanja prema Fondu za zdravstveno osiguranje su 29.337.000 eura, prema Domu zdravlja Podgorica 448.000 eura, prema Domu zdravlja Nikšić 200.000 eura, prema Kliničkom centru 554.000 eura, prema Domu zdravlja Bar 107.000 eura, prema Opštoj bolnica Meljine 105.000 eura, prema Ministarstvu odbrane 120.000 eura, a prema ostalim kupcima 2.137.000 eura. Ukupan kapital ustanove na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.560.000 eura. Dugoročna rezervisanja i obaveze na dan 31.12.2021. godine iznose 508.000 eura i čine ih rezerva za otpremnine prilikom odlaska u penziju u iznosu od 184.000 eura i dugoročni dio obaveza 324.000 eura. Menadžment je zadužen za sastavljanje i fer predstavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili grešaka. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovih odnosa se inicijalno priznaju po fer vrijednosti. Ustanova neće moći da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnihuslova potraživanja“, konstatovano je u izvještaju.

Iz Montefarma je nedavno saopšteno da su uspjeli u namjeri da, uprkos nametnutim otežavajućim okolnostima, održe kontinuitet snabdijevanja i liječenja građana Crne Gore, uz intenzivnu saradnju i podršku rukovodstva Ministrastva zdravlja, a naročito Fonda za zdravstveno osiguranje na čelu sa tadašnjim direktorom Dragoslavom Šćekićem.

„Na kraju, relevantnu analizu našeg poslovanja u 2021.G. uradili su revizori i izvještaj u elektronskoj formi, na koji je dato pozitivno mišljenje bez ijedne rezerve. Uprkos svemu, Montefarm je završio poslovanje u 2021. sa neto dobiti 841.671 eura (+255.462 eurarezervisana sredstva), što je ukupno 1.097.133 eura i u odnosu na neto dobit iz 2020. veći 307,96 odsto“ naveli su iz te ustanove.

Za godinu 55 tendera za nabavku ljekova

Iz Montefarma navode da su u 2021. sproveli ukupno 55 postupaka javnih nabavki, od čega 37 postupaka bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje iz razloga hitnosti.

U prvoj polovini prošle godine sprovedeno je 15 postupaka bez prethodnog objavljivanja, a u drugoj polovini 22 ovakva postupka usled pojave delta i omikron sojeva korona virusa, što je rezultiralo enormnim povećanjem potrošnje i

ljekova i medicinskih sredstava. Shodno Zakonu o javnim nabavkama, čl. 59, stav 1, tačka 3, postupak bez prethodnog objavljivanja može se sprovoditi u mjeri u kojoj je to neophodno, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, a koji nije prouzrokovan djelovanjem naručioca, nije moguće postupiti u rokovima propisanim za otvoreni postupak kazali su iz Montefarma.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content