Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci: Žene u nauci u prvim redovima u borbi protiv COVID-a 19

Piše: Objavljeno: 11/02/2021
featured image

Kako bi osigurale potpuno i jednako učešće žena i djevojaka u naučnim krugovima, Ujedinjene nacije proglasile su 11. februar za Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci.

Danas manje od 30% istraživača širom svijeta čine žene. Prema podacima koje je obezbijedio UNESCO, samo 30% studentkinja bira fakultet u oblasti tehnologije, inženjerstva i matematike.

Naučnice širom svijeta zaslužne su za stvaranje ljekova za neizlječive bolesti, istražile su svemir i postavile temelj za razumijevanje strukture DNK. Žene i devojke danas često predvode zahtjevna istraživanja, koja će imati ogroman uticaj na čovječanstvo i uzor su mnogim budućim generacijama naučnica.

Od proglašenja Generalne skupštine UN-a 22. decembra 2015. godine, Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci imao je za cilj da proslavi izvrsnost žena u nauci, istovremeno podsjećajući međunarodnu zajednicu na značaj rodne ravnopravnosti u nauci za postizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine.

„Zdravstvena kriza još jednom je jasno pokazala kritični doprinos žena u nauci. Zaista, žene istraživači su igrale presudnu ulogu u svakoj fazi borbe protiv COVID-19, od sekvenciranja virusa i razvoja tehnika ispitivanja do stvaranja vakcina. Pandemija je istovremeno ukazala na nejednakosti. Najčešće nedovoljno zastupljene u nauci, žene istraživači sada se više susrijeću sa poteškoćama u finansiranju istraživanja, objavljivanju radova i napredovanju u karijeri zbog krize”, saopštili su iz Unesco-a.

S obzirom na ovaj kontekst, ovogodišnja proslava Međunarodnog dana baviće se temom „Žene naučnice u prvim redovima u borbi protiv COVID-19“. Ovaj događaj okupiće online stručnjake uključene u borbu protiv pandemije iz cijelog svijeta.

Glavni ciljevi događaja su isticanje naučnih dostignuća žena istraživača, posebno u kontekstu borbe protiv COVID-19, jačanje efikasne i odgovarajuće politike na globalnom nivou i obezbjeđivanje platforme za diskusiju o uticajima pandemije COVID-19 na naučnu karijeru žena i potrebne napore za njihovo prevazilaženje, navode organizatori skupa.

Istraživanja su pokazala da naučnice objavljuju manje radova, dobijaju manje novca za istraživanja i ne napreduju u karijeri onoliko koliko bi mogle i željele. Ovi rezultati su posljedica viševjekovnog ubjeđivanja djevojčica da nisu dovoljno pametne za bavljenje naukom i da dječaci imaju prirodne sklonosti za građenje karijere u oblasti tehnologije i inženjerstva.

Našu budućnost obilježiće naučni i tehnološki razvoj, koji može biti dostignut kada žene i djevojke postanu tvorci i lideri naučno-tehnoloških inovacija. Zato na današnji dan pozivamo na trajno zanemarivanje stereotipa, na podršku ravnopravnosti polova, jer ne smije se dozvoliti da žene i djevojke budu diskriminisane i spriječene da se bave naukom.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content