Izvještaj UNDP-a pokazao: Ako nastavimo ovim tempom, trebaće nam 95 godina da zatvorimo rodni jaz u politici i 257 godina da zatvorimo ekonomski jaz

Piše: Objavljeno: 27/11/2020
featured image

Žena rođena  u Crnoj Gori živjeće 80 godina. Najčešće će se zvati Jelena, Milica ili Marija.

Već 23 godine zaredom, rađaće se malobrojnije od dječaka, jer Crna Gora  preferira muškarce. Svaka druga djevojčica rođena u Crnoj Gori pohađaće predškolsko, dok će 97 posto završiti redovno osnovno, a 91 posto srednje obrazovanje.

,, Žena rođena u Crnoj Gori činiće bolje obrazovani dio stanovništva ili 67 posto populacije sa diplomom specijalističkih studija i 61 posto sa magistarskom diplomom. Nakon završenog obrazovanja se zapošljava i čini 44 posto zaposlenog i aktivnog stanovništva. Njen radni vijek u prosjeku trajaće 28 godina. Ostvariće dominaciju u profesijama u sferi obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, a njeno prosječno primanje iznosiće 692 eura u odnosu na muške kolege koji će primati prosječno 761 euro”, pokazao je izvještaj UNDP-a.

Na najbolje plaćenim poslovima će raditi svega 31 posto žena, dok će ih čak dvije trećine biti u najslabije plaćenim profesijama. Žena  rođena u Crnoj Gori imaće u prosjeku 28 godina kada sklopi brak. One koje žive u gradu rodiće dvoje djece, dok će žene u manjim opštinama i seoskim sredinama roditi troje djece.

Najmanje 4 posto žena izvršiće makar jedan abortus. Pretpostavlja se da je polovina izvršenih abortusa samo zato jer je beba ženskog roda. Za ženu će materinstvo predstavljati najčešći razlog težeg zapošljavanja, a često i razlog raskida radnog odnosa.

Prema izvještaju, svaka druga žena će praktično pola svog vremena posvetiti obrazovanju svoje djece ili unuka, te voditi brigu o starijima ili osobama sa invaliditetom.

Tek svaka deseta žena imaće partnera koji doprinosi kućnim poslovima, ali svega sat vremena, dok će ona raditi i do 3 sata duže, a žene na selu do 5 sati.

Žena rođena u Crnoj Gori provešće u prosjeku 10 godina svog života obavljajući kućne poslove. Žene zaposlene u institucijama zarađivaće u prosjeku 16 posto manje od muškaraca, što za vrijeme trajanja njenog radnog vijeka iznosi najmanje 31 hiljada eura.

Jedno od tri preduzeća u Crnoj Gori vodiće se na ime žene, i uglavnom će se kotirati u sferi malih biznisa. Samo će 20 posto žena doći do mjesta odlučivanja, uključujući upravljačku poziciju u preduzećima.

48 posto žena iskusiće povredu svojih prava u toku rada, prilikom zapošljavanja ili  prestanka radnog odnosa.

Svaka peta žena će razvesti svoj brak. Procjena je da će oko 30 hiljada žena iskusiti neku formu nasilja tokom godine, a samo će 1, 500 prijaviti i potražiti pomoć.

74 posto žrtava seksualnog nasilja nikada nikome neće reći o svom iskustvu.

Žene u sportu čine tek 10 posto svih crnogorskih sportista: samo 8, 8 posto trenera, 13 posto ženskih sudija, a u Olimpijskom komitetu svega 1,4 odsto .

U vojsci žene čine svega 11 posto, a u MUP-u i Upravi policije 20 posto profesionalaca.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content